Med vår kunskap om de gröna näringarna kan vi bidra till att både lantbruket och samhället blir bättre.

Att vara ledamot i LRF Gislaveds kommungrupp och föra medlemmarnas talan i kommunpolitiken är ett stort ansvar som kräver engagemang för att lyckas. Vi i kommungruppens styrelse driver de frågor som våra medlemmar tycker är viktiga och som kan underlätta för deras verksamheter. Frågeställningarna är många gånger komplexa och det som för en lantbrukare verkar självklart kan för en icke lantbrukare vara fullständigt främmande.

Då gäller det för oss i kommungruppen att formulera frågan på ett sådant sätt att den kan förstås av såväl lantbrukare som icke lantbrukare. Därigenom kan vi påverka politiken och hitta förslag på lösningar som är bra för lantbruket. Det är just denna process som gör uppdraget i kommungruppen intressant. Med vår kunskap om de gröna näringarna kan vi bidra till att både lantbruket och samhället blir bättre. 

Våra filmer var ett litet steg på vägen

Under vecka 47 valde vi i Gislaveds kommungrupp, som en del av arbetet med hållbarhetsfrågorna, att belysa den stora variation som finns inom de gröna näringarna i Gislaveds kommun. På sociala medier publicerade vi ett antal korta filmer där lantbrukare runt om i kommunen fick presentera sig och sin verksamhet. Filmerna fick stor spridning och allt från mjölk- och skogsproduktion till solenergi och landskapsvård visades upp.

Vi inom LRF ska spela en nyckelroll i arbetet med hållbarhetsfrågor för att våra medlemmar ska ha bättre förutsättningar för sina verksamheter i framtiden, och filmerna under vecka 47 var ett litet steg på den vägen.

// Johan Nyman, skogsbrukare i Burseryd och ledamot i LRF Gislaved kommungrupp.