Regionstämman är för mig en av årets absoluta höjdpunkter. Att träffas digitalt fungerar, men det hade varit mycket trevligt att få mötas ”på riktigt”. Stämman är ett tillfälle som ger inspiration och energi in i mitt förtroendeuppdrag. Genom alla möten, samtal och frågor att ta med, kommer nya vinklingar och tankar kring de utmaningar som vi jobbar med i LRF.

Under året som gått har både teknik och vår egen mötesvana utvecklats, så visst gick det att genomföra vår stämma i Jönköping. Det blev bra diskussioner kring motionsbehandling. Vilt är som tidigare dominerande och skapar mest debatt. Det nyligen etablerade vargreviret i vårt län var bland annat uppe till diskussion. Jag delar oron som många upplever kring dess konsekvenser. Det blir en direkt påverkan på framtida utvecklingen för vår näring och en anledning som skall vägas in vid bedömning för framtida investeringar i våra jordbruksföretag.                            

Viktigt att vi även får upp andra ämnesområden som motioner. Vi har en motion om hur vi utökar och förenklar plastinsamling. Skall vi ha trovärdighet i vårt hållbarhetsarbete i framtiden så bör vi ta hand om all plast vi hanterar i branschen. Som det är nu så ingår inte all plats i retursystemet. Samtidigt så får vi inte ta på oss nya pålagor som belastar oss med högre kostnader.

Jag är tacksam och stolt att ha fått ett förnyat förtroende som regionordförande. Nu tar vi oss an 2021 med alla dess möjligheter och utmaningar.

/Anders Friberg, regionordförande LRF Jönköpings län