Vill du vara med och synliggöra din verksamhet och dina produkter på Gårdsrundan den 11-12 september?

Vi vänder oss till dig som har:
• gård eller gårdsbutik i Jönköpings län
• vill och kan hålla öppet kl. 10-16 båda dagarna.

Alla som anmäler sig kommer att synliggöras på en digital karta som sammanställs av Region Jönköpings län. Denna kommer sedan marknadsföras av samarbetsaktörerna för det regionala livsmedelsstrategiarbetet.

Flera av våra grannlän har med framgång genomfört liknande evenemang som har varit mycket uppskattade av besökarna. Nu är det dags för Jönköpings län!

Anmälan

Anmälan är kostnadsfri. Anmäl dig senast den 20 maj till christina.oden@rjl.se

Ange gårdens/gårdsbutikens namn, adress, postnummer, ort, webbadress eller Facebooksida, e-post, och telefonnummer. Beskriv också kort din verksamhet och vilka aktiviteter du vill erbjuda besökarna helgen 11-12 september (t.ex. olika stationer, provsmakning eller aktiviteter i samarbete med andra aktörer).

Välkommen med din anmälan!

Tänk på att planera för att ta emot besök utifrån gällande covid-restriktioner. Du som har djur uppmanas att tänka igenom dina smittskyddsrutiner.