Emma och Amanda är två av LRF Jönköping läns hållbarhetsambassadörer och brinner särskilt för frågor som rör biologisk mångfald. De båda bor på gårdar utanför Sandhem och driver lantbruk med olika produktionsinriktningar och de ser dagligen vilken nytta som de betande djuren gör för markerna. 

Trakt med få åkrar, mycket betesmarker och skog

Sandhem ligger i nordvästra delen av Jönköpings län och som de flesta gårdar i denna region är åkrarna få och betesmarkerna många mellan skogsbestånden. Det här är en bygd som alltid haft mycket betesdjur och det mesta av marken är just vallodling, berättar Emma Hartelius.

- Betande djur är helt avgörande för att hålla landskapet öppet. Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar är beroende av öppna landskap och den biologiska mångfalden ger oss flera ekosystemtjänster vi inte klarar oss utan, säger Amanda.

Emma driver KRAV-certifierad nötköttsproduktion på Grimstorps gård utanför Sandhem. Produktionen driver hon tillsammans med sin pappa och mamma. Emma är sjunde generationen på gården och planen är att hon ska ta över företaget helt och hållet på sikt. På gården finns ett 70-tal ungdjur och 25 dikor som tillbringar majoriteten av sin tid ute i beteshagarna. På Grimstorp finns det 70 hektar betesmark och av dessa är ungefär 90 procent naturbeten.

Ett pågående kretslopp

Genom att låta djuren beta och trampa runt i hagarna bidrar de med gödsel som ger naturlig näring till marken, de håller ogräs borta vilket möjliggör att fler blommor och örter får utrymme att växa. Fler växter ger mer mat åt våra insekter och med fler insekter blir det mer mat åt våra fåglar.

- Det är ett helt kretslopp som pågår ute i våra hagar och alla arter, både växter och djur, är viktiga för varandra. En win-win-situation helt enkelt, säger Emma.

Växelbete med hästar och kor skapar nyttor

Ett par kilometer ifrån Grimstorps gård bor Amanda på Tunarps gård, det är en av de större hästgårdarna i kommunen. På gården finns 34 hästar som används för ridverksamhet året runt. Verksamheten på gården drivs av Amandas syster som är tredje generationen att driva företaget. Ponnyerna på gården går på lösdrift utomhus årets alla dagar och 120 dagar om året går alla gårdens hästar på bete. Totalt brukas 110 ha på gården och av dessa är ca 60 ha bete. Allt hösilage som hästarna äter produceras på gårdens egna marker.

Sedan några somrar tillbaka kommer en del av Emmas kor och betar markerna på Tunarp. Växelbete mellan hästar och kor är perfekt för att minska parasiter och öka den biologiska mångfalden. Parasiter som drabbar hästar, drabbar inte nötkreatur och därför är det en fördel att låta olika djurslag beta samma marker i olika perioder av året för att minska risken att djuren drabbas av parasiter.

Växelbete med olika djurslag är också bra utifrån att olika djur betar olika växter i olika höjder. Här är ett tydligt exempel mellan hästar och får, hästar betar gärna högt gräs och träd medan får gärna äter lägre gräs, sly och buskar. Genom att låta djuren beta i olika vegetationsnivåer bidrar de till viktiga naturvärden och den biologiska mångfalden gynnas. På Tunarp har vi även låtit får från gårdar i närheten växelbeta med gårdens hästar berättar Amanda.

Vill förmedla kunskap om lantbruket

Emma och Amanda vill som hållbarhetsambassadörer förmedla kunskap om hur det svenska lantbruket påverkar konsumenter i deras vardag. De vill på ett tydligt sätt visa på att deras betande djur bidrar till en ökad biologisk mångfald och det i sin tur ger både friska djur och ökade skördar av de livsmedel som vi människor äter. Djuren på Emma och Amandas gårdar bidrar också till otroligt vackra öppna landskap här finns det många vandringsleder som alla kan ta del av.

- Det kanske känns svårt att veta hur man som konsument kan bidra till en vinst för klimatet men bara genom att välja svenska råvaror när du går och handlar kan du bidra till en ökad biologisk mångfald, bättre djurvälfärd och klimatnytta, säger Amanda.

 

Visste du att! Den 22 maj varje år infaller den biologiska mångfaldens dag men kom ihåg att du varje dag kan göra val och bidra med aktiviteter som gynnar den biologiska mångfaldens i Sverige.

 

Text och bild: Lena Elf