Jordbruksverket har i uppdrag att tillgodose tillgång till veterinärvård dygnet runt för lantbrukets djur över hela landet. 1995 gjordes en omorganisation av djursjukvården i statlig regi, och den nuvarande Distriktsveterinärorganisationen bildades.

I samband med det lämnade flera veterinärer Distriktsveterinärerna för att starta privatkliniker. På flera håll, särskilt i Småland, fortsatte dessa med en traditionell praktik för stordjur och med jour. Nu är många av veterinärerna i pensionsålder och ersättare är svåra att hitta.

– Veterinärbristen är ytterst påtaglig. Vi har uppdraget att tillhandahålla djursjukvård och smittskydd dygnet runt, och det är en utmaning att locka veterinärer då vi konkurrerar med andra verksamheter som enbart erbjuder dagtidstjänster. Att jobba kvällar och nätter är helt enkelt inte lika attraktivt, säger Karolina Dahlqvist stf regionchef Syd Distriktsveterinärerna.

För att få en långsiktig hållbar tillgång på djursjukvård och förebyggande hälsovård för lantbrukets djur och hästar menar Karolina att det skulle behövas ytterligare 10–15 veterinärer i området. I dag finns Distriktsveterinärerna i Forsheda, Jönköping, Vimmerby, Gamleby, Öland, Karlskrona och Växjö. Karlshamn är för närvarande stängt på grund av veterinärbrist, varför området just nu sköts av Karlskrona/Kristianstad. LRF får också signaler om att privata veterinärer har svårt att upprätthålla jour och beredskap i exempelvis Kalmar, Tranås och Oskarshamn.

Den totala ökningen av antalet djur kan vara ett dolt orosmoment.

– Coronapandemin har inneburit en kraftig ökning av sällskapsdjur och de kommer också att behöva vård i takt med att de blir äldre. Jag tror att behovet av avancerad vård för våra sällskapsdjur kommer att öka, vilket också ökar tycket i stort, säger Karolina Dahlqvist.

Distriktsveterinärerna jobbar hårt för att lösa problemen, men just nu ser situationen mer bekymmersam ut än någonsin.

– Vi kommer att försöka lösa akutsjukvården. Vi är väl medvetna om problemet och tar det på oerhört stort allvar. Kortsiktigt tittar vi internt på vad vi kan göra, som att omfördela personal från områden som är bättre bemannade för att täcka upp, men också rekrytera utomlands, effektivisera och prioritera. Vi ser också att vi behöver göra verksamheten mer attraktiv att söka sig till som veterinär, säger Karolina Dahlqvist.