Frågan är inte ny och har av LRF framförts till Näringsdepartementet men problemet kvarstår och ökar. För närvarande är det Småland som är värst drabbat, men samma situation kan uppstå på fler platser.

Understryker allvaret i situationen

Christina Nyemad är ansvarig för i företagarfrågor i LRF Jönköpings läns regionstyrelse och engagerad i frågan:

- Vi gör skrivelsen för att understryka allvaret i situationen och vikten av att LRF fortsätter ha högt tryck i påverkansarbetet. Det är en viktig fråga här och nu för många av våra medlemmar.

Vid riksförbundsstämman 2020 behandlades motionen ”Säkerställ hållbar tillgång till veterinär service för lantbrukets djur”. Besluten blev att LRF tillsammans med Veterinärförbundet skulle uppvakta Näringsdepartementet om behovet av att tillsätta en statlig utredning i frågan, samt att dialogen med SLU, Veterinärförbundet och Jordbruksverket skulle stärkas.

På begäran från Jordbruksverket har en statlig utredning som ska vara klar i oktober 2022 tillsatts. Enligt utredningsdirektivet ska utredaren inhämta synpunkter och upplysningar från berörda myndigheter, organisationer och försäkringsbolag. LRF finns med bland dessa.

I skrivelsen, som samtliga regionordföranden i LRF Gotland, Jönköpings län, Halland, Skåne, Sydost och Östergötland har skrivit under, påtalas dessa punkter:

  • Vi understryker vikten av att denna utredning bevakas och att LRF tar tillvara möjligheterna att tydligt beskriva allvaret i situationen för lantbrukets djur och häst

När det gäller att stärka dialogen med SLU, Jordbruksverket och Veterinärförbundet pågår arbetet.

  • Vi vill starkt trycka på betydelsen av att arbetet med kraft drivs framåt
  • Vi efterfrågar ökad och tydlig kommunikation från LRF om vad som görs i frågan och vilka resultat som uppnås att förmedla till våra medlemmar

- Tillgång till veterinär vård är en viktig fråga för att ge trygghet. Vi måste arbeta proaktivt nu för att minimera riskerna för eskalerande utmaningar på fler håll framöver, säger Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost.