Att alla behöver mat, året runt och varje dag vare sig det är fred, krig eller pandemi, är ett faktum. Men att alla matvaror av högsta kvalitet ska finnas tillgängliga alla årets dagar, och att de helst inte ska kosta någonting extra, är det ens rimligt?

Sverige är ett bra ställe rent geografiskt att producera mat på, nu och i framtiden. Den globala uppvärmningen kommer att ske i en mer eller mindre stor utsträckning vare sig vi vill det eller ej. Studier visar tydligt att år 2080 så kommer Sverige att vara en av de få länder i världen som kommer att ha mycket goda förutsättningar för att producera mat i, med hänsyn tagen till bland annat temperatur och vattentillgång.

Svenska livsmedelsproducenter (läs bönder) levererar mat med överlägsen miljö- och klimatprestanda jämfört med flertalet av de producenter i andra länder som de i dagsläget konkurrerar med. Vår goda djurhållning leder till en mycket begränsad användning av antibiotika, därmed bidrar vi inte till den ökade antibiotikaresistensen i världen. Men vårt hållbara sätt att få fram mat är också något dyrare än mindre klimat- och djurvänliga produkter.

Du som konsument har den avgörande rollen. Du som gör medvetna val när du går och handlar. Du som handlar efter säsong och väljer varor vi kan framställa här. Du som kan stå ut med att allt inte finns tillgängligt jämt, för så ser inte Sverige ut.

Vi har stora möjligheter att öka produktionen av svenska livsmedel. Vi kan exempelvis odla mycket mer växtprotein än vad vi odlar idag och det finns stort utrymme för ökad djurhållning. Det effektivaste sättet att öka vår svenska livsmedelsproduktion är att öka efterfrågan.

Kom ihåg att efterfråga svenskt även när du går på restaurang.

// Karin Nalbin, Vice ordförande LRF Jönköpings län