I Jönköpings län belönas:

  • Stefan och Sven Nyström, Bredaryd,
  • Hans Bolmvall och Erica W Bolmvall, Ås
  • Kjell Sandahl, Nye
  • Sten och Christina Johansson, Vetlanda

 

Bröderna Nyström har varit mjölkbönder sedan 1987 då de tog över föräldragården. Där har de runt 45 kor, vilket är något fler än då de tog över. För att lyckas med mjölk av högsta kvalitet gäller det att ligga i. Sven skulle gärna se att svensk mjölk- och matproduktion värderades högre. Det finns flera fördelar som kommer på köpet.

– Man måste vara noggrann i alla led och hålla koll på korna. Jag tycker att man ser ganska lätt hur de mår. För oss har det varit självklart att sträva efter den högsta kvaliteten. Mjölk är ett livsmedel och då ska det vara riktigt bra. Mjölk ger öppna landskap och vi vet mer om maten som produceras här i Sverige. Dessutom skapar gårdarna jobb i flera led och det är viktigt för samhället, säger Sven Nyström.

 

För Hans och Erica Bolmvall började mjölkbondekarriären med en arrendegård 1988 och något år senare flyttade de till sin nuvarande gård i Ås. De arrenderade först av kyrkan och köpte fri den efter några år. Från början hade de 25 kor, men efter en ladugårdsbrand 1993 fick de bygga nytt.

– Vi lyckades bara rädda en handfull kor och det var förfärligt. Då var vi unga och raska och ville självklart fortsätta med mjölk, så vi byggde ny ladugård. Sedan dess har vi haft ett 40-tal kor. Det som ger arbetsglädje i dag är tillfredställelsen när man fått klart och lyckats med något, till exempel skördat färdigt och fått in höet. Kraven på mjölken är höga och jag är stolt över att vi nått guldmedaljen, det är en fin uppskattning, säger Hans Bolmvall på Ås Södergård.

 

Kjell Sandahl tog över ansvaret för föräldragården 1976 och köpte den 1982. Lantbruket är ett familjeföretag som han driver tillsammans med sin fru Ingrid Sandahl och sin bror och svägerska Per och Berit Sandahl. Ingrid Sandahl har rollen som ladugårdsförman. Även hon kommer från en mjölkgård, men där såldes korna när hon var barn. Kointresset har även smittat av sig till nästa generation. Dottern Johanna och hennes kusin Otto jobbar också på gården. Under åren har gården gått från 3 till 553 mjölkkor och här finns även köttdjur.

– Det betyder jättemycket att få guldmedaljen. Den är en uppskattning för att man är noggrann och producerar ett riktigt bra livsmedel. Att kungahuset fortfarande delar ut medaljen visar på betydelsen av svensk mjölkproduktion. En del av vår målsättning är att vi vill hjälpa till att hålla bygden levande. Nye och socknarna runt omkring kallas ”Smålands trädgård” och här är landskapet ovanligt naturskönt. Men då behövs den betande mulen för att vårda markerna och inte låta det växa igen, säger Kjell Sandahl på gården Vasen i Nye.

 

Christina Johansson är uppvuxen på en gård med kor och även hennes faster fick ta emot guldmedaljen. Sten Johansson kom inte från en djurgård, men fick upp ögonen för korna på en granngård när han var i sexårsåldern. Intresset höll i sig och 1979 började han på en arrendegård. Tre år senare flyttade Christina dit och några år senare tog de arrende på Skirö prästgård, med ett 30-tal mjölkkor. 

– Guldmedaljen är en bekräftelse på att man lyckats med jobbet. Att man skött djuren väl och varit noga med mjölkningarna, två gånger om dagen, alla dagar i veckan, i alla år. Kraven på mjölken är höga i dag och det sporrar att lyckas. Nyligen började vi att avveckla mjölkkorna, men jag har alltid gillat yrket, säger Sten Johansson på Skirö Prästgård.

– Det är också viktigt att hålla ordentlig koll på korna och sköta om dem så att de mår bra. Friska, välmående kor ger den bästa mjölken och jag är stolt över vår kvalitet, säger Christina Johansson.

 

Fakta om Guldmedaljen:
Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 27 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen