Hållbarhet är temat för LRF:s kraftsamling för vecka 47 i år. Det är viktigt att vårt hållbarhetsarbete når ut till politiker och allmänhet. Det är en vecka då LRF:s kommungrupper, riks och regioner över hela landet genomför aktiviteter för att berätta om de gröna näringarnas många nyttor, villkor och förutsättningar. Hållbarhet är mer än bara miljö och klimat, det innefattas också av social- och ekonomisk hållbarhet.

Mediebruset är högt och för att nå ut så krävs det att man sticker ut och avpolitiserar debatten med tydliga fakta. Att nå ut med våra hållbarhetsbudskap, som är en del i klimat debatten och lätt kan blandas ihop och drunkna i klimatdebatten, kan kännas som en utmaning. Vi behöver ha vassa och tydliga budskap för att höras.

Med den breda erfarenhet och djupa kompetens som vi och vår organisation besitter inom jord, skog, djur och trädgård kan vi bidra med stor del av lösningen på utmaningen i omställningen till ett hållbart samhälle. Svenskt lantbruk är ett av världens mest klimat- och miljöeffektiva. Vi har under de senaste åren ökat produktiviteten i lantbruket utan att öka miljöbelastningen. Skogen är en resurs i Sverige som både levererar bioråvaror och är en omfattande kolsänka, och som dessutom kan finnas med och fasa ut fossila drivmedel.

Detta tåls att berättas om! Vi ska vara stolta över det viktiga jobb vi gör och de gröna näringarnas bidrag till samhället och landskapet. Det här budskap vi förmedlar under vecka 47 med stolthet!

// Anders Friberg, regionordförande LRF Jönköpings län