Äntligen fick kommungruppen i Aneby tillfälle att träffa kommunen och föra fram sina synpunkter till representanter för kommunen. Trafikverket var inte på plats.

LRF i Aneby hade planerat redan 2020 att träffa Trafikverket, kommunen och räddningstjänsten under vecka 47 för att diskutera den farliga trafiksituationen vid riksväg 32 och Blå Grindar men Covid-19-restrektionerna gjorde att mötet flyttades fram.

Farlig korsning och mötesfria vägar som blir hinder

- De mötesfria sträckorna mellan Marbäck och Sunneränga är ett bekymmer för lantbrukare, berättar Karl-Gustaf Fransson, ordförande i kommungruppen i Aneby i en tidningsartikel.

- Det skulle behövas parkeringsfickor på de mötesfria sträckorna för att med långsamtgåendefordon kunna stanna till och släppa förbi utryckningsfordron till exempel, fortsätter han.

Med de stora fordon lantbrukarna kör blir det också bekymmer när man ska svänga av från 32:an.

– För att klara av att svänga höger måste vi även gå över i vänsterfilen. Det händer att man blir omkörd på båda sidorna, säger Johan Henning också från LRFs kommungrupp i Aneby i tidningsartikeln.

Nästa steg för LRF blir att skriva till Trafikverket och framföra de synpunkter man har. Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam kommer också att ta upp det vid nästa träff med myndigheten.

Vill du läsa tidningsartikeln i sin helhet hittar du den här! (OBS! Låst)