Motionerna som behandlas på regionstämman i år är:

Motionsnamn:

Initierad av:

Jordbrukspolitiken är ett konsumentstöd

LRF Ungdomen

LRF Omsorgsgrupp

Skärstad

Skapa möjligheter för fler företag i de gröna näringarna

Skärstad

Stärk lokalavdelningarnas roll i viltförvaltningen

Tofteryd-Hagshult-Åker

Tidigarelägg delutbetalningen av EU-stöden

LRF Ungdomen

Ändra regler för skyddsjakt på dovkalv

Hånger-Dannäs

Grillåda

Karlstorp-Ökna

Fotosyntesen

Hultsjö-Stockaryd

Återvinning av lantbruksplast

Ölmstad

Sol-el

Anebyorten

Intrångsersättning i skogsmark

Bellöorten

 

Kontaktuppgifter regionstyrelsen LRF Jönköpings län.