- Jag tycker att Greppas rådgivningar har varit bra, speciellt vissa moduler som markpackning och dränering. De är ju alltid aktuella eftersom det spelar så stor roll för växtnäringsläckage och utsläpp, men mineralgödselspridartestet nog min favorit, säger Oskar.

På gården bor Oskar tillsammans med sin sambo Josefine Johansson och sonen Viktor som precis fyllt två. Trots att Oskar bara är 34 år har han hunnit driva lantbruket i över tio år och expanderat från 100 hektar till 380 hektar växtodling. Att Oskar är driven och väldigt intresserad av att sätta sig in i detaljerna går inte att ta miste på. Han är kunnig på Greppas rådgivningar och har funderat mycket på optimering av sin egen verksamhet.

-För mig är det viktigt att göra så rätt som möjligt och det är nog därför jag gillar spridartestet, där får man ett kvitto direkt på om gödningen sprids jämt eller inte. Vi lägger stora pengar på gödningen och resultatet syns ju även i skörden. Och kör jag åt andra känns det extra viktigt, man vill ju vara nöjd med sitt arbete, säger Oskar.

Greppa Näringen startade 2001 och erbjöds från början bara till lantbrukare i de sydligare länen för att succesivt utvidgas till att gälla hela landet. Syftet med rådgivningen är att den ska leda till åtgärder för att minskade utsläpp av klimatgaser, minska övergödningen och verka för en säker användning av växtskyddsmedel. Rådgivningen finansieras via landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för lantbrukaren. Villkoren för att få ta del av rådgivningen kan variera i de olika länen, men i de flesta län finns det ett grundkrav på att lantbrukaren ska ha minst 25 djurenheter eller 50 hektar mark.

Greppa Näringen är en del av lantbrukets frivilliga miljöarbete och viktig för svenskt lantbruk. Genom att ta del av rådgivningen visar lantbrukarna att de är engagerade och vill bli bättre. I många fall gynnar åtgärderna även gårdens ekonomi.

-Vi lantbrukare tänker nog inte alltid på att genom att vi nyttjar Greppa Näringens rådgivning kan vi bidra till att minska regleringar. Vi kan jobba lite friare under ansvar genom att vi visar att vi tar ansvar, menar Oskar.

Vill du veta mer om Greppa Näringen och hur du kan ta del av rådgivningarna kan du läsa mer på greppa.nu 

Fakta om Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder lantbrukare i hela landet gratis miljörådgivning.

  • Åtgärder som är resurseffektiva och bra för miljön är ofta också bra för gårdens ekonomi.

  • Greppa Näringen arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet.

  • Projektet är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.

  • Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och en lång rad företag i lantbruksbranschen.

  • Greppa Näringen finansieras av Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet i sin tur finansieras av den svenska staten och EU.