Denna aktivitet är inställd, läs mer här.

LRFs kommunikationschef Gunnar Gidefeldt medverkar och pratar om kommunikationens roll i samhället med fokus på det gröna näringslivet. Diskussion och erfarenhetsutbyte om vilka
budskapen är och hur vi bäst når ut med dem. 

I Uppsala processleder Filippa Dietmann kvällen och hjälper oss att fokusera på målen och processen dit.

• Vad vill vi nå ut med?
• Vem vill vi ska lyssna?
• Hur kan jag bidra?

Stockholm:
Onsdag 25 mars kl. 18 - 21
LRF Riks, Franzéngatan 6

Uppsala:
Tisdag 31 mars kl. 18 - 21
LRF Mälardalens kontor, Ulls väg 29 A, Ultuna

Vi bjuder på lättare förtäring.

Anmälan senast en vecka innan respektive träff till LRFs Medlemsservice: medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00

Den här träffen vänder sig till dig som är livsmedelsproducent, förtroendevald inom LRF eller som på olika evenemang möter - eller vill möta - konsumenter och prata om det svenska hållbara lantbruket. Alla intresserade är välkomna!

Frågor? Kontakta Helena Isakson, 010-184 42 93,
helena.isakson@lrf.se

Varmt välkommen!

I Uppsala finansieras träffen av EU:s landsbygdsprogram som ett led i arbetet med handlingsplanen för livsmedel i Uppsala län.