Det berör alla slags träffar, möten och utbildningar där vi skulle träffats fysiskt, liksom regionförbundsstämman, som var planerad till den 18 mars. I så stor utsträckning som möjligt genomför vi planerade möten digitalt via videolösningar eller telefon. I övrigt fortsätter LRF Mälardalens verksamhet som vanligt.

Se information nedan från LRF Riks om hur riksförbundsstämman kommer att hanteras.

Vi återkommer när och hur LRF Mälardalens regionförbundsstämma kommer att genomföras.

Läs mer på www.lrf.se/corona

 

I övrigt uppmanar vi alla medlemmar, förtroendevalda och personal att följa nedan rekommendationer i samband med andra träffar som till exempel LRF:s lokalavdelningar arrangerar.

Vi ber dig att inte besöka någon LRF-sammankomst om du:

  • Uppvisar förkylningssymptom
  • Har haft kontakt med konstaterat smittade av coronaviruset
  • Nyligen rest i de områden som Folkhälsomyndigheten pekar ut som områden med smittspridning

För att undvika att smittas och att smitta andra är det viktigt att alla följer några enkla råd:

  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Undvika att röra vid ögon, näsa och mun
  • Täcka näsan och munnen när man nyser eller hostar
  • Undvik att hälsa genom att ta i hand

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Om du har frågor om LRF Mälardalens verksamhet, kontakta regionchef Carl Aschan, 010- 184 42 05, carl.aschan@lrf.se

 

Årets riksförbundsstämma blir digital och uppdelad

Till följd av Coronavirusets utbredning och regeringens uttalande om förbud mot större sammankomster har LRFs riksförbundsstyrelse beslutat att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar. Den första delen hålls digitalt medan motionshanteringen hålls under hösten. På LRFs tolv kvarvarande regionala stämmor har styrelserna valt att genomföra stämmorna till största del digitalt.

- Regionerna har självbestämmanderätt kring hur de vill göra med sina stämmor . I dialog med de tolv regioner som ännu inte har genomfört sina stämmor har alla valt att till största del genomföra dem digitalt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Trots att LRFs mötesplatser, inklusive stämmor, inte omfattas av förbudet mot allmänna sammankomster som regeringen beslutade om den 11 mars vidtar LRF åtgärder och tar fram rekommendationer kring sina möten.

- Beslutsläget är inte optimalt när vi är mitt i vår stämmoperiod, men läget förändras dag för dag och vi måste ta ett långsiktigt beslut. Det handlar också om att stärka den demokratiska processen. Vi ser hur alltfler avbokar resor och möten och därför kommer vi föreslå riksförbundsstämman att hänskjuta motionsberedning till hösten, säger Palle Borgström.

Upplägget för årets riksförbundsstämma blir så här: Första delen, i maj, sker digitalt. Där fattas nödvändiga beslut, framför allt om de ekonomiska räkenskaperna. Den andra delen, där bland annat motionshanteringen ingår, skjuts upp till hösten.

Att skjuta upp hela riksförbundsstämman till hösten skulle medföra problem med lagkraven. LRF är både en ideell förening och en ekonomisk förening och det finns lagkrav om att en stämma ska hållas senast den 30 juni och att årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket en månad senare.

Regionerna kommer att få det stöd som behövs för att kunna genomföra sina stämmor.

Riksförbundsstyrelsens beslut medför också att riksförbundsrådet den 1-2 april ställs in och styrelsens affärsdagar den 24-25 mars skjuts upp till senare tillfälle.