Fullmäktige kommer att få information om hur stämman går till, det kommer att finnas möjlighet att delta på stämman både via webb och telefon.

Måndag 20 april kl. 18-21

Vi kommer att följa befintliga stämmohandlingar som finns här. Tryckta handlingar kommer även att skickas till fullmäktige med post.

Vi undersöker nu möjligheterna för intresserade medlemmar att ta del av stämman och återkommer med information.

Om du har frågor, kontakta Åsa Wärlinder, asa.warlinder@lrf.se, 010-184 45 45