Intresserade medlemmar är välkomna att delta på årets regionförbundsstämma via webben och Microsoft Teams. Anmäl dig till malardalen@lrf.se, så får du en länk och instruktioner.

Stämman äger rum måndag 20 april kl. 18.00 - 21.00.

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin gästar stämman via videolänk och kommer att hålla ett anförande.

Tvåhundra stämmofullmäktige är kallade för att välja styrelse och debattera motioner. Tolv motioner och en skrivelse ska behandlas på stämman. Se motionernas rubriker nedan.

Valberedningen föreslår omval på samtliga styrelseledamöter.

Tider
16.30 Tid för registrering och teknikaliteter
18.00 Stämman öppnas
18.30 c:a Christina Nordin talar
21.00 Beräknad avslutning

Stämmohandlingar med alla motioner och styrelsens svar finns HÄR

Instruktioner för uppkoppling finns HÄR

Ytterligare instruktioner för fullmäktige finns här

Kontakt:
Åsa Wärlinder: 010-184 45 45, asa.warlinder@lrf.se
Tekniska frågor: Jon Wessling, 010-184 43 36, jon.wessling@lrf.se

Motioner till LRF Mälardalens stämma 2020
1. Problem med trafiksäkerhetshöjande åtgärder
2. Vägunderhåll
3. Det framtida landsbygdsprogrammet
4. Kommunicera en positiv bild av svenskt jordbruk
5. Byråkraters invasiva kompetens
6. Stockholms skärgård
7. Regler för vattenskyddsområden
8. Ersättning för markintrång och grödor
9. Lantmäteriets höga taxor och långa handläggningstider
10. Val som ska göras i lokalavdelningarna
11. Round up, ett minne blott?
12. Jordarrendatorns rätt till skyddsjakt

Skrivelser
1. Ta bort klassningen på livsmedelsproduktionen från miljöfarlig verksamhet till en del av den gröna lösningen