Vi bjuder in till en inspirationsträff för dig som vill prata om det svenska lantbrukets mervärden med konsumenter. Du får argument och fakta som du har nytta av i många sammanhang.

LRFs kommunikationschef Gunnar Gidefeldt medverkar och pratar om kommunikationens roll i samhället med fokus på det gröna näringslivet. Diskussion och erfarenhetsutbyte om vilka budskapen är och hur vi bäst når ut med dem. Filippa Dietmann processleder träffen och hjälper oss att fokusera på målen och processen dit.

• Vad vill vi nå ut med?
• Vem vill vi ska lyssna?
• Hur kan jag bidra?

Tisdag 2 juni kl. 13.30-16.00 via det digitala verktyget Zoom.
Länk och mer information kommer vid anmälan.

Anmälan senast 1 juni till LRFs Medlemsservice: medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00

Den här träffen vänder sig till dig som är livsmedelsproducent, förtroendevald inom LRF eller som på olika evenemang möter - eller vill möta - konsumenter och prata om det svenska hållbara lantbruket. Alla intresserade är välkomna!

Frågor? Kontakta Helena Isakson, 070-779 62 71, helena.isakson@lrf.se

Varmt välkommen!

Träffen finansieras av EU:s landsbygdsprogram som ett led i arbetet med handlingsplanen för livsmedel i Uppsala län.