Tidigare i år beslutade LRF om nya hållbarhetsmål för den gröna näringen. Målen innehåller både miljömässiga, ekonomiska och sociala mål som alla syftar till att stärka konkurrenskraften i lantbruket.

Samhällskraven på klimatnytta och hållbarhet kommer att fortsätta att öka. Syftet med LRFs hållbarhetsmål är dels för att berätta att de gröna näringarna är en del av lösningen, men också för att verka för en mer sansad och faktabaserad diskussion.

I hela landet har LRF hållbarhetsambassadörer och i Mälardalen är Karin Brostedt, Gunnar Brostedt, Cassandra Bjelkelöv och Catharina Rudolphson ambassadörer. 

Se filmerna med LRF Mälardalens hållbarhetsambassadörer här

1 minut med Gunnar

1 minut med Karin

1 minut med Cassandra

5 minuter med alla tre

Mål om klimatnytta och ökad lönsamhet
När det kommer till miljön handlar hållbarhetsmålen om att öka klimatnyttan, främja den biologiska mångfalden och öka resurseffektiviteten. Gällande ekonomi ligger fokus på att öka lönsamheten och konkurrenskraften och öka jordbruks- och skogsproduktionen i Sverige. Att öka landsbygdens attraktionskraft är målsättningen för det sociala målet. 

Samhället måste stötta
För att målen ska uppfyllas måste samhället underlätta för forskning, finansiering, affärsutveckling och öka förståelsen för den biobaserade cirkulära ekonomin.

Hållbarhetskampanj i hela landet
För att konkretisera och förankra målen pågår en samtalskampanj om hållbarhet runt om i hela landet. Målet är att prata med medlemmar, beslutsfattare och konsumenter i hela Sverige.

Läs mer om LRFs hållbarhetsmål här

Vill du veta mer?
Kontakta Jon Wessling, jon.wessling@lrf.se, 010-184 43 36