Samrådet om Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förlag till miljökvalitetsnormer pågår fram till den 30 april. De förslag och åtgärder som läggs fram berör i mycket stor utsträckning jord- och skogsbruk. Det handlar om åtgärder som rör övergödning, markavvattning och utrivning av vandringshinder för fisk.

Du som är engagerad inom LRF har en viktig roll att spela. Dels genom att titta på vilka konsekvenser förslagen får på lokal nivå, dels genom att påverka kommunen hur den kommer jobba med frågan och hur kommunen svarar på remissen.

Vi har i mars och februari arrangerat digitala träffar där vi tillsammans tittade på de lokala åtgärdsförslagen och vad de innebär. Vi fokuserade på att kunna hitta i Viss (Vatteninformationssystem Sverige), där förslagen till åtgärder finns. Vad innebär förslagen? Hur hittar jag de lokala åtgärderna i min kommun? Hur jobbar vi vidare med frågan lokalt?

Här finns information från träffarna om vattendirektivet, vad LRF tycker samt guide med bilder på hur du hittar ditt vattendrag i Viss. 

Nu behöver vi agera! Vattenfrågan är avgörande för vår framtid och vi är starkare tillsammans!

Frågor? Kontakta Jon Wessling, 010-184 43 36 eller jon.wessling@lrf.se 

Läs mer

"Vatten är ingen stad mot land-fråga"

LRFs generella och preliminära synpunkter på vattendirektivets samrådsunderlag (PDF)

Hitta rätt i Viss (Word)