LRF har antagit hållbarhetsmål och genomför just nu en samtalskampanj kring hållbarhet där fokus under 2021 är att föra dialog med konsumenter i åldrarna 20-40 år. För att nå ut i ännu större utsträckning söker vi nu fler hållbarhetsambassadörer i regionen.

Ambassadörskapet är ett arvoderat uppdrag som kräver tid och engagemang, men tidsåtgången kan variera beroende på vilka förutsättningar du har. Du får utbildning och support både från LRF Riks och LRF Mälardalen, du blir en del av regionens ambassadörsgäng och får en fantastisk möjlighet att bygga ett större nätverk inom de gröna näringarna.

Är du en person som är kommunikativ, social, vill sprida budskapet om hållbarhet, känner dig bekväm med sociala medier och har tid och engagemang kring hållbarhetsfrågor? Hör då av dig till Anna Lindgren på anna.lindgren@lrf.se eller 076-696 68 25 för att få veta mer!

Vi är i behov av att bli fler ambassadörer omgående och tillsättningen sker löpande, så hör av dig så snart du kan! Varmt välkommen!

Cassandra Bjelkelöv är en av Mälardalens ambassadörer, hon har varit med från starten och säger så här om uppdraget:

"Vi ambassadörer brinner på olika sätt för svenskt jord- och skogsbruk och vi får stöd från LRF för att kunna ta plats i debatten. Uppdraget är utvecklande och viktigt. Jag ville bli hållbarhetsambassadör därför att jag tycker det är viktigt och roligt att vara med och påverka. Vi ser ständigt rapporter som pekar ut hur miljöfarligt jordbruket är runt om i världen men jag, och säkert många av er, vet att Sverige inte är som genomsnittet! Vi är världsbäst, och det vill jag vara med och kommunicera och sprida budskapet kring”.

Vill du prata med Cassandra om uppdraget, så är du välkommen att kontakta henne på 070-744 07 23.

Läs mer om och se filmer med tre av Mälardalens hållbarhetsambassadörer

Om LRF Mälardalens arbete med hållbarhetskampanjen under förra året

Om hållbarhet och LRFs arbete med hållbarhetsmålen för de gröna näringarna