Hållbarhet är inte en fråga, utan många sammansatta, som påverkar varandra. Därför måste politikerna ha insikt i hur det hänger ihop. Tillsammans höjer vi politikernas kunskapsnivå och bidrar till att de fattar beslut för en hållbar framtid. Det svenska jord- och skogsbruket kan bidra med en stor del av lösningen på utmaningarna inför omställningen till ett hållbart samhälle. Under vecka 47 träffar vi så många politiker vi kan och berättar om:

  • Varför svenska livsmedel är ett hållbart val
  • Varför det är viktigt att inte bygga på jordbruksmark
  • Vilken roll skogen har i en hållbar framtid
  • Varför lönsamheten i jordbruket är viktig för den biologiska mångfalden
  • Varför Sverige behöver producera mer livsmedel


Vi som lever i och av naturens kretslopp och är beroende av väder och fotosyntesen i våra företag besitter tillsammans en gedigen erfarenhet och kompetens och kan bidra med många av lösningarna inför omställningen till ett hållbart samhälle. För oss handlar klimat- och hållbarhetsarbete om vad vi kan lämna vidare till kommande generationer. Det är det vi jobbar med varje dag.

En av LRFs kommungrupper som ska träffa politiker är kommungruppen i Tierp. De bjuder in kommunens politiker och tjänstemän till en träff och bjuder på plockmat från ortens bönder samtidigt som de berättar om vilket hållbarhetsarbete lantbruksföretagen i kommunen gör.

– Alla bönder jobbar med hållbarhet varje dag och vi vill berätta vad vi är bra på och vad vi bidrar med, säger kommungruppens ordförande Anna Ohlström.

– Politikerna kommer också att få provsmaka sådant som vi producerar i kommunen. Här finns allt från mjölk och spannmål till chark och fisk, som vi kommer att bjuda på. Vi vill göra något enkelt, så vi ordnar träffen under lättsamma former i kommunhuset direkt efter arbetsdagen slut kl. 17, berättar Anna Ohlström.

Ett annat exempel på aktivitet som planeras i regionen under nästa vecka är Heby kommungrupp som ska träffa politiker från kommunen och prata om vatten, miljö och viltproblem. De bjuder på lokalproducerade hamburgare i en jaktkoja och sedan blir det studiebesök i ett nybyggt ungdjursstall.

Läs mer: Vecka 47 – En kraftsamling för hela landet