Många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna tas, tolkas eller tillämpas på kommunal nivå, därför har LRFs kommungrupper en viktig roll att bevaka och påverka den lokala näringspolitiken. Budskapet till kommunens beslutsfattare vid träffen var att det svenska jord- och skogsbruket kan bidra med en stor del av lösningen på utmaningarna inför omställningen till ett hållbart samhälle.

Aktiviteten var ett led i det samlade påverkansarbete som LRF gör varje år under vecka 47 då LRF Mälardalen och LRF i hela landet kraftsamlar för att visa hur jord- och skogsbruket arbetar för ökad hållbarhet. Hållbarhet är inte en fråga, utan många sammansatta som påverkar varandra. Därför vill LRF bidra med insikt hur det hänger ihop och höja politikernas kunskapsnivå.

– Alla bönder jobbar med hållbarhet varje dag och vi vill berätta vad vi är bra på och vad vi bidrar med, säger kommungruppens ordförande Anna Ohlström.

– Vi ville göra något enkelt, så vi ordnade träffen under lättsamma former i kommunhuset direkt efter arbetsdagen slut och passade på att bjuda på sådant som vi producerar i kommunen. Här finns allt från mjölk och spannmål till chark och fisk, berättar Anna vidare.

En av politikerna som deltog vid träffen var Carola Fredén (M) som är förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

– Det är en ynnest att få vara med vid ett sånt här tillfälle. Den här maten som vi serverades i dag vill jag få in i skolorna, säger Carola Fredén entusiastiskt.

– Infografiken om det gröna näringslivets betydelse i länet som vi fick se, kommer jag att visa mina elever i skolan, berättar Carola, som är hemkunskapslärare.

Kommungruppen berättade även bland annat om vilka drivmedel som går att tillverka av skogsråvara för att ersätta det fossila bränslet, om mjölkproduktion och om fisket som sker vid kommunens fem mil långa kust. Kommungruppen gav också en stor eloge till miljökontoret för att lantbrukskontrollerna fungerar så bra. Överlag fungerar kontakten och samarbetet med kommunen bra, berättade kommungruppen.