Vi kommer att gå igenom förutsättningar och framtida affärsmöjligheter inom detta område. Med biogas kan lantbruket skapa förnybar energi samtidigt som flytgödsel och hästgödsel tillvaratas.

Den stora biogaspotentialen finns från gödsel som ännu inte rötas.

Här kan du se webbinariet i efterhand.

Program
09.30 Registrering och kaffe
10:00 Välkommen
Moderator Cassandra Bjelkelöv Telldahl, hållbarhetsambassadör LRF Mälardalen
10.05 Fossilfritt lantbruk? Kommande biogaspremier
Niklas Bergman, LRF
10.15 Den nya biogastraktorn
Anders Folkelid, New Holland. Traktor Nord
10:30 Biogasanläggningar för kraftvärmeproduktion och uppgradering
10.30 Circular Energy Sweden, Stan Weyns
10.50 Biolectric. WIP Innovation,
Peter Ingemann Wahlgren
11.15 Miljösmart hantering av hästgödsel
Cassandra Bjelkelöv Telldahl, LRF
11.30 Anläggningar för rötning av flytgödsel och fastgödsel. Förbehandling av hästgödsel. Norups Gård Bioraff, Sven Norup
11:45 Torrötning av hästgödsel och djupströbädd med uppgradering av biogas till gårdens fordon och industrikunder. Jukka Lehtonen, Metener
12.00 Lunch
13.00 Så här söker du bidrag från Klimatklivet till ditt biogasprojekt. Nu är Klimatklivet öppet för både kraftvärme och uppgradering
Rabail Junaid, länsstyrelsen i Stockholm.
13.20 Affärsmodeller för biogas
- Steget från kraftvärme till drivmedel. Jörgen Larsson, Köpingsvik
- Uppgradering och försäljning som fordonsgas. Lars-Erik Jansson, Biogas Gotland
13.50 Biogas till industri och fordon i Mälardalen
Björn Isaksson, Biogas Öst
14.00 Kalkyler för kraftvärmeproduktion och uppgradering. Johan Benjaminsson, Gasefuels
14.30 Avslutning och kaffe.

Kontakt
Niklas Bergman, niklas.bergman@lrf.se, 010-184 44 60

LRF, Biogas Öst, Gasefuels, Jordbruksverket

Dagen arrangeras inom Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram.