Eleverna jobbar självständigt med den digitala plattformen i form av en fiktiv bondgård där de kan läsa spännande fakta, se filmer och lösa kluriga quiz om bonden, djuren och naturen.

– Plattformen är rolig! Jag har lärt mig mycket av faktatexterna, säger Hilma Lindgren, en av eleverna i klassen och en av alla de tusentals elever som deltagit under Bonden i skolan-veckan.

– Jag gillade att kolla på filmerna där vi fick hälsa på hemma hos de olika bönderna, speciellt för att vi fick träffa och lära oss mer om djuren. Den bästa veckan på hela året!, fortsätter Hilma.

På skolan har man under veckan arbetat i alla fyror, fyra klasser, med olika uppgifter.

– Vi har sett filmer och eleverna har fått klicka runt i den digitala bondgården. Som ett led i vår svenskundervisning fick de söka fakta och skriva egna faktatexter om ett bondgårdsdjur. Vi gjorde också ett grupparbete där de fick göra planscher om olika typer av bönder som till exempel grisbonde och mjölkbonde, berättar läraren Lisa Sjöstrand.

– Eleverna tycker att det mesta är roligt. De är intresserade och tycker om att se och läsa om olika djur. De uppskattar också de olika filmerna som är mycket välgjorda, intressanta och på en bra nivå.

Två av klasserna har gjort uppdraget ”Ta reda på var skollunchen kommer ifrån”. De fick först sitta i grupper och försöka lista ut vilka ingredienser som fanns i skolrestaurangens spagetti och köttfärssås och varifrån de olika ingredienserna kom ifrån.

– Vår kock har tagit fram receptet och uppgifter om var alla ingredienser kommer ifrån. Vi fick komma till matsalen och hon berättade om detta och eleverna fick ställa frågor. En bra aktivitet som skapade lärande och tankar om var maten kommer ifrån, säger Lisa Sjöstrand.

Varierande kännedom bland eleverna

Elevernas kännedom om lantbruk och matens ursprung är väldigt varierande, många har aldrig varit på en bondgård eller bara varit det vid något enstaka tillfälle, berättar Lisa.

Fick eleverna någon aha-upplevelse kring någon fråga?

– Jag tror inte att de tidigare tänkt på att maten kommer från många olika länder, plus att de fick se hur det går till på en bondgård.

Berörs lantbruket eller de gröna näringarna i undervisningen på något sätt i vanliga fall?

– Lite grann i geografi och i hem- och konsumentkunskap, men det är nog ett ämne som ibland faller mellan stolarna. I geografin läser vi om jord- och skogsbruk i Sverige och Europa, men ganska övergripande. I historia handlar det ju en hel del om jordbruk när man läser om hur människor levde förr i tiden, i biologi en hel del om skogar och ekologi. Hållbar utveckling och olika miljö- och klimatfrågor berörs i många olika ämnen, men det är inte säkert att vi specifikt läser om jordbruk och mat.

Vad tycker du om konceptet med Bonden i skolan-veckan?

– Det är en rolig vecka och mycket bra material på bra nivå, men vi hade önskat att få tillgång till allt tidigare, så att vi lärare hade kunnat planera bättre. På vår skola undervisar lärarna i olika ämnen i olika klasser och är inte klasslärare, så projekt som detta kräver en hel del samplanering när det blir ämnesöverskridande.

– Jag tycker att plattformen skulle kunna ligga ute jämt. Vi vill ju så klart helst besöka en bondgård på riktigt, men det är ändå roligt att få möta olika bönder och deras barn digitalt, säger Lisa Sjöstrand.

Fakta om Bonden i skolan-veckan

LRF Mälardalen och Bonden i skolan bjöd i november in elever och lärare i årskurs 4–6 i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län till en digital aktivitet som kallas Bonden i skolan-veckan. Det är en vecka där pedagoger och skolbarn får lära sig mer om det gröna näringslivet med fokus på svensk mat och svensk skog och vad det betyder för klimatet och miljön. De får upptäcka matens väg från jord till bord, skogens betydelse och vad en bonde egentligen gör. De bjöds in till en digital plattform där de själva fick navigera runt på en fiktiv bondgård i 3D. Eleverna fick följa med hem till mjölkbonden Anette, grisbonden Jeanette, spannmålsbonden Andreas och skogsbonden Ola samt jägarna Jimmy och Bastian.

Över 7 000 elever och deras lärare besökte den digitala plattformen och arrangemanget fick mycket bra utvärderingar där 98 procent av alla deltagande lärare uppgav att de kan rekommendera aktiviteten till sina kollegor.

Bonden i skolan-veckan finansierades av landsbygdsprogrammet i våra tre län som ett led i de regionala livsmedelsstrategierna.

LRF riks kommer nu att ta den digitala plattformen vidare för att kunna erbjuda den till lärare och elever över hela landet.