Symtomen kan även likna symtomen som ses vid afrikansk svinpest (som Sverige ännu är förskonat ifrån), exempelvis hög dödlighet, hög feber, dålig aptit, diarré, blåröda missfärgningar i huden, stapplande gång och andningsbesvär. Vid afrikansk svinpest ses även aborter och kastningar.

Sedan 2020 har det upptäckts att salmonella choleraesuis spridit sig hos vildsvin i två områden; Skåne och Södermanland. Ett enstaka fall har också konstaterats i Halland. I Skåne har tamgrisbesättningar bekräftas med smittan liksom ett vildsvinshägn i Södermanland. I december 2021 bekräftades spridning från vildsvin i Södermanlands län till Stockholms län. 

Länsstyrelsen i Stockholm kommer inom kort skicka ut information om sjukdomen med påminnelse om goda smittskyddsrutiner till djurhållare med tamgrisbesättningar.

Förutom goda smittskyddsrutiner bör du (oavsett om du är djurhållare med tamgrisbesättning eller inte) tänka på följande:

  • Vänta minst 48 timmar innan inträde i svensk tamgrisbesättning efter besök utomlands där kontakt förekommit med klövbärande djur. Vid jakt utomlands var särskilt noga med smittrening.
  • Ha rena kläder, skor och händer vid eventuellt besök på grisgårdar.
  • Inte mata tamgrisar eller vildsvin med matavfall.
  • Eventuella salmonellabakterier dör vid tillagning genom upphettning. Iaktta som vanligt god och korrekt hygien vid hantering och tillagning av kött.
  • Fynd av sjuka eller döda vildsvin rapporteras till rapporteravilt.sva.se (även annat sjukt eller dött vilt kan rapporteras).

Mer information finns här

Övervakning av Salmonella choleraesuis hos vildsvin – SVA (Här finns även en karta med fynd på vildsvin)

Frågor och svar om Salmonella Choleraesuis - Jägare – SVA

Aktuellt om smittsamma sjukdomar – Länsstyrelsen Stockholm

Afrikansk svinpest – Jordbruksverket

Föreläsning om afrikansk svinpest från Gård & Djurhälsan, dec 2021