Birgitta Carlsson är 43 år och bor i Nynäshamn på en sexgenerationersgård på hennes mans sida. På gården finns biodling i topplistkupor, nötdjur som naturbetesdjur, celadonvaktlar, växtodling med tyngdpunkt på hästfoder, ett växthus och odlingar för självförsörjning. Birgitta är även hållbarhetsambassadör för LRF Mälardalen och har i den rollen varit med på många olika evenemang i regionen. Birgitta beskriver sig som en glad, positiv, drivande och engagerad person som ser till att saker blir gjorda. Hon vill kunna påverka och jobba framåt med de gröna näringarna. Hennes motto är att ingenting är omöjligt.

Birgitta Ulväng är 48 år och bor med sin familj på Husby gård utanför Örsundsbro. Hon är utbildad lantmästare och husdjurstekniker. Birgitta och hennes man övertog 2007 driften av makens föräldragård och sedan dess har hon arbetat heltid med lantbruket. Driften på gården är främst spannmålsproduktion, men också lammproduktion, kvighotell, skog och lite övriga grenar. Birgitta tycker att det är viktigt att kunna påverka politiker med flera så att företagandet för lantbrukarna blir enklare och bättre. Hon brinner också för att fler behöver lära sig mer om hur maten framställs och hur det fungerar på en gård samt för svenskproducerade livsmedel.

Läs presenationerna av Birgitta Carlsson och Birgitta Ulväng i sin helhet i stämmohandlingarna.

LRF Mälardalens stämma hålls digitalt onsdagen den 16 mars kl. 13.00

Närmare 200 fullmäktige från regionens 99 lokalavdelningar och LRF Ungdomen hälsas välkomna tillsammans med intresserade medlemmar och inbjudna gäster. I vanlig ordning ska styrelse väljas, motioner debatteras och förtjänsttecken delas ut.

Beatrice Ramnerö från riksförbundsstyrelsen gästar stämman och pratar om påverkansarbete.

Anmälan för dig som inte är fullmäktig görs senast 11 mars till malardalen@lrf.se

Stämmohandlingarna finns här. Tryckta exemplar kan beställas via malardalen@lrf.se eller 010-184 45 12.

Välkomna!

Motioner till LRF Mälardalens stämma
1. Gratis medlemskap för elever på naturbruksgymnasier
2. LRF Ungdomens rösträtt på LRFs riksförbundsstämma
3. Livsmedelsproduktionen behöver prioriteras högre på den politiska agendan
4. Ekonomisk hållbarhet från jord till bord
5. Återbetalning av energiskatt på drivmedel
6. Acceptabel kostnadsnivå vid besök av nyutexaminerade veterinärer
7. LRFs vindkraftspolicy
8 och 9. Förbättra veterinärutbildningen
10. Rätt att beslagta utrustning samt bötfälla dem som missbrukar allemansrätten
11. Ersättning vid intrång, skada eller påtvingad kontakt av myndighet, kommun, organisationer och företag
12. Statens ansvar för statens vilt