"Beslutsfattare - ta taktpinnen och var tydlig och uttala det viktiga med livsmedelsförsörjningen och agera därefter! Visa vägen och stötta lantbruket hela vägen genom denna kris, för Sveriges skull. Mälardalens bönder vill och kan producera mat i världsklass, om rätt förutsättningar ges."

Det är kontentan av det stämmouttalande som LRF Mälardalens stämma beslutade att skicka till de närmare 100 riksdagsledamöter som kommer från regionen. Läs uttalandet längre ner.

Nya ledamöter i regionförbundsstyrelsen

Birgitta Ulväng, Örsundsbro, Enköping, och Birgitta Carlsson, Ösmo, Nynäshamn, valdes till nya styrelseledamöter att efterträda Jenny Höglund och Karin Broström, som avsagt sig omval.

Birgitta Ulväng driver Husby gård utanför Ösrundsbro tillsammans med man och har främst spannmålsproduktion, men har också bland annat lamm och skog.

- Jag vill vara förtroendevald i LRF för att jag gillar att engagera mig och för att det är viktigt att kunna påverka så att företagandet för oss lantbrukare blir enklare och bättre. Jag brinner också för att fler behöver lära sig mer om hur maten framställs samt att svenskproducerade livsmedel borde vara förstahandsvalet för alla konsumenter - inklusive restauranger, kommuner och landsting, säger Birgitta Ulväng.

Birgitta Carlsson har nötdjur, växtodling, biodling och vaktlar på Kängsta Naturbruk i Nynäshamn, som hon driver tillsammans med maken.

- Jag vill kunna påverka och jobba framåt med den gröna näringen. Mitt motto är att ingenting är omöjligt, berättar Birgitta Carlsson.

Nyvalda. Birgitta Carlsson och Birgitta Ulväng

 

Ordförande omvald

Per Pettersson omvaldes till regionförbundsordförande för sjunde året.

Motioner

Tolv motioner behandlades på stämman och man beslutade att skicka två motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma med rubrikerna ”Livsmedelsproduktionen behöver prioriteras högre på den politiska agendan” och ”LRF Ungdomens rösträtt på LRFs riksförbundsstämma”.

Gästtalare

Stämman gästades av Beatrice Ramnerö från riksförbundsstyrelsen som pratade om kostnadskrisen till följd av kriget i Ukraina och om LRFs valbudskap inför höstens riksdagsval.

Fyra mottagare av Silvernålen

LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades
Amalia Mattsson, Norrtälje
Ingemar Holmén, Hallstahammar
Jenny Höglund, Knivsta
Karin Broström, Norrtälje

 


Amalia Mattsson

 


Ingemar Holmén

 


Jenny Höglund och Karin Broström

 

Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö LRF årets lokalavdelning

Till Årets lokalavdelning utsågs Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö LRF med motiveringen ”LRF-avdelningen har under året, liksom under många år, erbjudit en stor mängd aktiviteter och bred verksamhet för sina medlemmar. Även under pandemin ordnade LRF-avdelningen många digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter. Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö LRF är ett gott bevis för att LRF är för alla!”

Stämmouttalande

Till riksdagens ledamöter från Stockholms, Uppsala och Västmanlands län med anledning av att Rysslands invasion av Ukraina hotar världens livsmedelsförsörjning.

Extraordinära insatser behövs för att säkra svensk matproduktion

Svensk livsmedelsförsörjning är just nu under extrem press. Kostnaderna för lantbrukets insatsvaror har på kort tid ökat med 8,2 miljarder (från cirka 45 miljarder till drygt 53 miljarder kronor), det är framför allt gödsel, foder och diesel som ökat i pris. Det är kostnader som borde betalas av konsument, men med så snabba förändringar är det inte möjligt.

Situationen är allvarlig, som bonde tänker man i långa perspektiv. Vi ska så nu och skörda i höst med en extrem hög ekonomisk risk, en kalv som föds nu slaktas kanske först om två år. Just nu vet inte Mälardalens bönder hur man ska agera, plånboken säger stopp för fortsatt produktion, samtidigt som vi vet att mat behövs. Ansvaret för lantbrukaren är att företaget är lönsamt, men det är politiken som har ansvaret för matförsörjningen till folket.

Vi bönder måste få tydliga signaler från politiken och ekonomiska förutsättningar för att trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige, annars har vi till exempel inte råd att sätta igång med vårsådden, fortsätta mjölka våra kor eller se till att nya smågrisar föds. Det ska inte finnas någon tvekan för de lantbrukare som står inför det mest kostsamma vårbruk vi någonsin sett. Inte heller för de djurbönder som bokstavligt talat ser sina djur äta upp den vinst man ska leva på och mycket mer därtill.

LRF Mälardalens förslag för att säkra den svenska matproduktionen

  • Nollskatt på diesel från 1 januari 2022
  • Halvera reduktionsplikten
  • Besluta om åtgärder som tryggar en svensk matproduktion

Beslutsfattare - ta taktpinnen och var tydlig och uttala det viktiga med livsmedelsförsörjningen och agera därefter! Visa vägen och stötta lantbruket hela vägen genom denna kris, för Sveriges skull. Mälardalens bönder vill och kan producera mat i världsklass, om rätt förutsättningar ges.

Ovan uttalande antogs enhälligt på LRF Mälardalens regionförbundsstämma den 16 mars 2022