Det gröna näringslivet står för hopp och arbetstillfällen. Faktum är att de gröna näringarna är i konstant utveckling med klimat och hållbarhet i fokus, vilket dagens ungdomar visar stort intresse för. Samtidigt är det få som fått upp ögonen för vilka möjligheter som faktiskt finns och att branschen är i behov av ny arbetskraft!

Under träffen hoppas vi kunna inspirera och öka din kunskap om det gröna näringslivet, så att du i din tur kan förmedla kunskapen och inspirera dina elever till att göra ett aktivt val inför fortsatta studier och yrkesval.

Datum och tid: Torsdagen den 2 juni kl. 15.00-16.30
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Anmäl dig senast 31 maj via följande länk – Anmälan digital inspirations- och informationsträff

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, lärare åk 7-9 och åk 4-6, lärarstudenter och skolledare

Obs! Studie- och yrkesvägledare som medverkar den 2 juni får förtur att följa med på höstens fysiska bussturné i sitt län, där vi bland annat kommer göra olika gårdsbesök. Dessa arrangeras den 20 september i Västmanland, 22 september i Uppsala och 27 september i Stockholm. Det finns ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Vi bjuder på bussresa, lunch och fika. Mer information om detta under träffen!

Besök gärna www.jobbagront.se, www.bondeniskolan.se och www.skogeniskolan.se.

Aktiviteten finansieras av Landsbygdsprogrammet i samarbete med länsstyrelserna i Uppsala län, Västmanlands län och Stockholms län som ett led i de regionala livsmedelsstrategierna.