LRF Norrbotten har sedan 2015 genomfört en undersökning bland länets restauranger vartannat år, vad gäller andelen lokal, svensk och utländsk råvara. Undersökningarna, som gjorts av Student Consulting, visar nu att andelen lokal råvara ökar i alla grupper som kött, mejeri, grönsaker och rotfrukter, bär och sylt samt ägg.
­Det är givetvis mycket glädjande att trenden går åt det här hållet. Lokal mat är hållbar mat, konstaterar Håkan Stenmark, projektledare vid LRF Norrbotten.

Utländskt kött minskar

Sedan 2015 har andelen lokal köttråvara ökat med 27 procent och står nu för nära hälften (48 procent) av det kött som serveras på krogarna. Svenskt kött står för 38 procent, och det utländska för 14 procent. Andelen utländskt kött har minskat med 20 procent.

Lokala mejeriprodukter har ökat med 11 procent och utgör idag 65 procent av de produkter som används. Även lokala grönsaker och rotfrukter ökar, med 12 procent, liksom bär och sylt, med hela 33 procent. Vad gäller lokalt producerade ägg står dessa för 45 procent av det som används i dag.

–  Siffrorna visar på en ökad insikt om vad konsumenterna efterfrågar, och att krögarna själva förstått vikten av en hållbar upphandling, säger Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

Kunder kan fråga var maten kommer ifrån

Nu gäller det att den goda trenden håller i sig och fortsätter uppåt.
­ I butiker kan man se ursprunget på produkterna, men på restauranger är det oftast väldigt anonymt. Som kund kan man faktiskt fråga på restaurangen var maten kommer ifrån, och på det viset påverka utbudet, säger Jenny Karlsson som fortsätter:
 Vi vet att lokal mat är den mest hållbara, men också att svensk mat produceras under ansvarsfulla förhållanden. Vår användning av t ex antibiotika hos djur är den lägsta bland alla EU-länder.

Sedan maj erbjuds också restauranger att använda märkningen Från Sverige.