– En ära att få priset! Resan är lång mellan fröet som sätts i jorden till dess att maten ligger på tallriken, och vi bönder står för en stor del av den resan. Därför känns det bra att få extra uppskattning för den tid och engagemang som krävs för att få fram mat, säger Benny Bergqvist, som driver gården som gått i arv i familjen i generationer.


LRF Norrbottens ordförande Jenny Karlsson gratulerade Benny Bergqvist.

Unga lantbrukare i fokus

Utmärkelsen är egentligen en nominering till den nationella titeln Årets nötköttsföretag, som utses av Sveriges nötköttsproducenter och LRF, och offentliggörs senare i höst. Varje år är det olika kriterier för priset. 2019 är fokus på unga lantbrukares mål och uppföljning av nötköttsproduktion.

LRF Norrbottens regionstyrelse skriver i motivering bl a att gården har ”en djuruppfödning som drivs av kvalitet framför kvantitet, med tydliga mål och noggrann uppföljning. Bergqvist Lantbruk har visat att det går att få en lönsam verksamhet med den bästa djurhållningen i fokus.”

Kalvar i kall lösdrift

Benny Bergqvist har satsat på investeringar i nya moderna byggnader, t ex huserar kalvarna numera i en kall lösdrift.

– Sedan vi satte kalvarna i ett kallt stall har de hållit sig friskare. Under vinterhalvåret har vi kall och torr luft här, och då misstrivs bakterierna, konstaterar Benny Bergqvist.

Kalvarna har fått en dubbelt så stor yta som den lagstadgade, har en djupströbädd – och golvvärme.

- Jag har en anställd, Anna Grunditz, som har stor del i att vi har så välmående djur. Hon har ett fantastiskt ”djuröga” och kan upptäcka saker som vi andra missar, säger Benny Bergqvist, som också framhåller insatserna från föräldrarna Bengt och Bodil som fortfarande hjälper till på gården.


Anna Grunditz och Benny Bergqvist i kalvstallet.

Lite skadeinsekter i norr

Benny Bergqvist menar att norra Sverige lämpar sig väl för djuruppfödning. Det kalla klimatet gör att parasiter och skadeinsekter håller sig på en låg nivå jämfört med varma länder. Djuren håller sig friskare och användandet av växtskyddsmedel i odlingen kan hållas nere.
Gården odlar vall åt djuren på 60 hektar, och av de 130 tjurarna skickas 90 per år till slakt via Norrbottensgården. Köttet säljs sedan i butik under Norrbottensgårdens varumärke ”gårdskött”.