Högsta domstolen gav Girjas Sameby ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns område. Målet omfattar endast just det här området med sin speciella historik, som utgörs av statlig mark ovanför odlingsgränsen, och rör endast en överlåtelserätt för Girjas Sameby. Domen gäller alltså inte för andra samebyar eller i andra områden.
Det är dock svårt i dagsläget att analysera vilka effekter domen och resonemang i domen kan komma ha på eventuella framtida processer, säger Ida Nyberg, LRFs äganderättsexpert i norra Sverige.

Jakten är kopplad till ägandet
Det finns en oro hos privata markägare över vilka konsekvenser domslutet skulle kunna få för dem. LRFs bedömning är att enskilda markägare inte påverkas. Detta då skillnaden mellan en prövning om jakt- och fiske på statens mark och på privat mark är att man i det aktuella målet inte tagit hänsyn till egendomsskyddet. Dessutom fanns det speciella omständigheter i just det här området.

Jakträtten är i grund och botten kopplad till ägandet, och därför kan inte någon annan part få ensamrätt till överlåtelse av den på privat mark. I dagsläget så har domen inte förändrat något för privata markägare, säger Ida Nyberg.