I kor räknat hör Mats och Åsa Karlssons företag till de största i Norrbotten, med drygt 300 mjölkande. Därtill kommer 300 ungdjur, och man brukar 600 hektar mark. Förutom familjen, där sönerna Kalle, Olle och Pelle ingår, sysselsätter företaget ytterligare fyra heltidsanställda.

Se en film från gården!

Har byggt ut eftersom
Men det har tagit tid att bygga upp rörelsen. Paret Karlsson kom flyttande från Småland till Norrbotten i början av 90-talet, och köpte fastigheten som då hade plats för 40 kor. Därefter har de byggt ut i omgångar, provat olika varianter på mjölkning, som robotar, för att nu ha återgått till så kallad mjölkgrop.

Halvering av mjölkgårdarna
När de startade trodde de aldrig att utvecklingen med minskande antal mjölkgårdar i länet skulle gå så snabbt. Nu är det ett faktum att endast 68 mjölkföretag finns kvar, en halvering jämfört med bara tio år sedan. Desto viktigare att Mats och Åsa Karlsson fortsätter, menar LRF Norrbotten och Swedbank i sin motivering till Årets gröna företag: ”Det driv de personifierar kompenserar den nedgång av antalet mjölkbönder vi ser i vårt län”.

Taket rasade in
För två år sedan inträffade en tragisk händelse på gården, då taket rasade in på grund av snötyngden, och cirka 50 kor dog. Trots den traumatiska upplevelsen och ekonomibortfallet, har familjen kämpat vidare, med hjälp av stöd från kollegor och allmänhet. Även detta är mycket beundransvärt, menar LRF Norrbotten och Swedbank.

Vill bygga nytt åt ungdjuren
Mjölksektorn har länge dragits med lönsamhetsproblem, men familjen Karlsson tror på framtiden, och hoppas att sönerna ska kunna ta över driften, och tycker det är fel att peka ut jordbruket som en krisbransch.
– Att producera mat till folk är en framtidsbransch, har och kommer alltid att vara, säger Mats Karlsson.

Förutom ett högre mjölkpris står en fortsatt utveckling av företaget på önskelistan.
– Vi hoppas kunna bygga en ny ladugård till ungdjuren, den vi har nu är omodern, och vi har också funderingar på att börja med nötköttsproduktion, säger Åsa Karlsson.

Motiveringen i sin helhet:
”Mats och Åsa Karlsson AB har ända sedan start 1991 haft en hög produktion av mjölk. Det driv som Mats och Åsa Karlsson personifierar kompenserar den nedgång av antalet mjölkbönder vi ser i vårt län. Det är få gårdar som har sådana aktiva barn som Karlssons familj, där sönerna Kalle, Olle och Pelle, engagerar sig i företaget, vilket bådar gott för framtiden. Det är beundransvärt att familjen med obruten optimism fortsatt att driva företaget efter den tragiska händelsen med takraset 2018, och den efterföljande uppbyggnadsfasen, och fortsatt stått för en stor del av mjölken till mejeriet i Luleå. Många talar i dag om att nischade verksamheter, men det behövs även företag som producerar stora volymer, för att tillgodose konsumenternas efterfrågan på mat.”