De är Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk och Josefin Lundberg, Svensbyn i Norrbotten samt Ida Oderstål, Laxbäcken och Simon Holmlund, Tvärålund i Västerbotten. Alla ingår i LRFs regionstyrelser.

Hållbarhetskampanjen som nu startar inom hela LRF är indelad i olika faser. Först gäller det att entusiasmera medlemmar att arbeta för ökad hållbarhet, enligt de mål som tagits av riksförbundsstyrelsen. Det handlar om såväl miljö- som sociala- och ekonomiska mål.

–  De här målen är villkorade. Vi lantbrukare erbjuder oss att bli bättre inom en rad områden, men då krävs insatser från politiken och samhället i stort, berättar Simon Holmlund, en av ambassadörerna. Han har köttproduktion hemma på gården, och menar att hållbarhetsfrågan kommer att fortsatta var aktuell.

–  Vi bönder i Sverige är väldigt duktiga på hållbar produktion men det betyder inte att resten av världen kommer att stå stilla så vi måste fortsätta förbättra oss för att behålla konkurrenskraften.

Beatrice Ramnerö, som bor på en mjölk-och köttgård, och själv odlar jordgubbar, håller med.

– Att bli mindre hållbar är inte ett alternativ och de som tar detta till sig och ser affärsmöjligheterna, istället för att motarbeta det, kommer att vara de stora vinnarna, säger hon.

Vi bönder i Sverige är väldigt duktiga på hållbar produktion.

På grund av Coronakrisen har fysiska möten med medlemmar ställts in och istället blir dessa nu i digital form. Fysiska möten kan förhoppningsvis ske mot hösten.

Fas två innebär att ta debatten med allmänheten och sprida kunskap om det hållbara jord- och skogsbruket. Huvudmålgruppen är människor i åldern 20-40 år. Det kommer förstås bli inlägg i sociala medier, men LRF har även identifierat ett behov av riktiga samtal med människor, då frågan är komplex. Planen är att ambassadörerna, efter Coronakrisen, ska besöka universitet och folkhögskolor och delta i andra evenemang. Josefin Lundberg, som har lammproduktion, ser fram emot att börja jobba.

– Vi behöver stärka självförtroendet hos en del bönder då framförallt köttet har fått mycket negativ kritik, och där den verkliga bilden är mycket mer nyanserad än vad nyhetsrubrikerna tillåter, menar hon.

Ida Oderstål, som har bl a mjölkproduktion och egen smörtillverkning, tycker att viktigast är att få med konsumenterna på tåget.

Ida Oderstål producerar egen mjölk och eget smör på sin gård.

–  Vi ska producera livsmedel över så stor del av rikets yta som möjligt, och såklart nära konsumenterna. Här i norr har vi jättebra förutsättningar att ha animalieproduktion på ett hållbart sätt, men inte att odla bönor. Sådan kunskap måste ut till konsumenterna, säger hon.

Ytterligare en målgrupp inom hållbarhetskampanjen är politiker och beslutsfattare där främst LRF kommungrupper och regionstyrelserna kommer att vara aktiva.

Mer information hittar du här.