Jenny Karlsson (bilden nedan) inledde stämman med en tillbakablick på det gångna året. Trots pandemi kunde hon konstatera att företagen inom de gröna näringarna generellt stått stabila och kunnat fortsätta leverera. Allmänheten har turistat hemma, och handlat hållbar och lokal mat i gårdsbutiker, via reko-ringar och i livsmedelsbutiker.

– Men såklart finns det förlorare, och de djupa spåren i ekonomin kommer förfölja företagen längre än pandemin räcker, det behöver våra politiker veta, säger Jenny Karlsson.
Ett viktigt regeringsbeslut under krisen var att bönderna utsågs till en samhällsviktig yrkesgrupp.
– Det var välkommet, men märkligt det behövs en kris för att inse att vi alla behöver mat, menar Jenny Karlsson.

Motion från LRF Ungdomen
Till stämman hade LRF Ungdomen Norrbotten skickat in en motion där de vill se fler gårdar att köpa eller arrendera för unga som vill starta eller utveckla sin verksamhet. LRF Ungdomen menar att en övre åldersgräns på EU-ersättningar skulle kunna vara en väg för att minska inaktivt brukande av åkermark. Det skulle utgöra ett incitament att sälja eller arrendera ut. De yrkade på att motionen skulle skickas vidare till riksförbundsstämman.

Regionstämman valde dock att gå på regionstyrelsens linje där man inte vill medverka till åldersdiskriminering. Dessutom behövs alla lantbrukare som finns för att hålla landskapen öppna. Däremot höll styrelsen med om andemeningen och vill verka för att underlätta för unga företagare. Stämman beslutade att skicka en skrivelse i motionens anda till riksförbundsstyrelsen, som ska lämna synpunkter på den kommande nya gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP).

Jenny omvald som ordförande
Fyra ledamöter i regionstyrelsen var uppe för omval, och alla fick fortsatt förtroende på två år. Det är Rolf Hjärtberg, Lovikka, Josefin Lundberg, Svensbyn, Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk samt Jenny Karlsson, Granån. Den sistnämnde omvaldes även som ordförande för ett år. Övriga i styrelsen är Sven Danell, Nikkala och Lars Eriksson, Hundsjö.

Utmärkelser
Stämman hyllade de som fått utmärkelser. Dit hör Böle Potatis & Kött, som drivs av Lisa Nes och Markus Levander. De fick årets gröna företagarpris på 10 000 kronor som delas ut av LRF Norrbotten och Swedbank. Årets aktivitetspris gick till LRFs kommungrupp i Kalix, och en silvernål, LRFs hedersutmärkelse, gick till Oskar Stenvall (bilden ovan), Blåsmark.
Gäst på stämman var Ove Karlsson, landsbygdsdirektör vid länsstyrelsen.


Elisabeth Öberg, ordförande för LRFs kommungrupp i Kalix.