"Nu har det gått drygt ett kvartal sedan jag tillträdde som Landshövding i Norrbotten. Och jag konstaterar att det är här det händer! Enorma investeringar är på gång inom industrin för en grön omställning. Men det händer mycket på andra fronter också.

Jag har bott större delen av mitt liv i Sörmland. Där har många sagt till mig att det måste vara svårt att bedriva lantbruk i Norra Sverige med deras bristfälliga förutsättningar. Men inget kan vara mer fel. Åkermarken kan vara av bra kvalitet, soltimmarna gör att växtligheten kan vara riktigt kraftfull. Det nordliga läget gör att det inte behövs så mycket växtskydd. Och smakerna i grönsakerna är sensationer. Alltså helt unika förutsättningar som har framtiden för sig.

Jag har tagit del av länets livsmedelsstrategi som har visionen ”mer norrbottnisk mat på tallriken”. Det är en genial vision som bygger på att vi blir bättre i hela livsmedelskedjan. Framgångsfaktorerna är bland annat utveckling av kunskap, träning och hållbara investeringar.

Det finns en spirande framtidstro i Norrbotten. Intresset för investeringar ökar. Nyetableringsstödet håller på att bli fulltecknat. Det finns också många andra intressanta företagsverksamheter som utvecklas och som kan skapa framtid för nya generationer på landsbygden. Det är samtidigt viktigt att landsbygden kan erbjuda all den service som behövs för ett bra liv. Den sociala hållbarheten är inte minst viktig och behöver finnas med i alla perspektiv.

Vi behöver ett levande lantbruk i Norrbotten!

Lotta Finstorp
Landshövding i Norrbotten