Samtidigt som vi står med ena benet i en klimatkris, är vi på väg in i en begynnande global matkris. Kostnaderna för att producera mat har fullständigt exploderat den senaste tiden. Det slår hårt mot våra lantbrukare i Norrbotten. LRF kan i en aktuell beräkning visa att kostnaderna för svenska lantbrukare de senaste månaderna ökat med ofattbara 4,1 miljarder kronor på årsbasis.

Läget är så pass kritiskt att allt fler bönder funderar på om de över huvud taget har råd att producera mat. Fördyringarna kan bli spiken i kistan i vår redan krympande matproduktion i länet. Detta står i skarp kontrast till såväl den av riksdagen beslutade nationella livsmedelsstrategin som vår regionala, Nära mat, som syftar till ökad matproduktion och försörjningstrygghet.

Kraftfullt krisstöd behövs
Vi är stolta över att vara en del av världens mest hållbara lantbruk. Vi är stolta över att skapa arbetstillfällen på vår ort och se till att vår landsbygd hålls levande. Men för att klara dessa tuffa tider krävs att regeringen arbetar fram ett krispaket för det svenska lantbruket, precis som det gjordes för andra yrkesgrupper under pandemin. I Norge har regeringen redan agerat, och beslutat om att ge jordbruket ett kraftfullt krisstöd. Den svenska regeringen behöver visa samma beslutsamhet.

Behöver vara hållbart
För oss är det viktigt att krispaketet har en tydlig hållbarhetsprofil. De många investeringar som gjorts av enskilda lantbrukare för en hållbar omställning på våra gårdar får inte ha varit förgäves. Därför har vi lämnat över ett förslag till regeringen på sex punkter: 

  1. Tillfälligt riktat stöd till lantbruket: Utformas som 2018 års stöd vid extremtorkan.
  2. Biopremie för biodrivmedel: Ett stöd när rena biodrivmedel används i lantbruket.
  3. Riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar: Riktat investeringsstöd eller utvidgade gröna statliga kreditgarantier.
  4. Jordbruksavdrag: Gör en grön skatteväxling där ett nytt skatteavdrag ersätter dagens skattenedsättning på diesel.
  5. Återbetalning av dieselskatten: En kortsiktig förstärkning av det befintliga återbetalningssystemet för jord- och skogsbrukare.
  6. Styrmedelsanalys: Regeringen bör göra en skyndsam konsekvensanalys av de befintliga styrmedel som påverkar lantbrukarnas lönsamhet negativt.

Vi lantbrukare är i den absoluta tätpositionen inom djurhälsa och hållbar matproduktion, och vill fortsätta att jobba för att bli ännu mer hållbara och minska vårt fossilberoende.

Att förlita sig på att handeln tar ut hela den aktuella kostnadsökningen på konsumenterna är inte realistiskt. Dessutom måste snabbare prishöjningar i Sverige vägas av mot risken för ökad matimport. Den maten är många gånger producerad på ett sätt som är förbjudet i Sverige, med högre klimatutsläpp och miljöpåverkan.

Vårt budskap till våra riksdagsledamöter är tydligt: Vi behöver konsekvensneutrala styrmedel och att ni jobbar för att ge oss förutsättningar att fortsätta att producera hållbar mat i absoluta världsklass.

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten