I början av december bjöd LRFs kommungrupp i Piteå in kommunala politiker och tjänstemän på ett studiebesök hos företaget Böle Potatis & Kött. Besöket var en aktivitet i LRFs vecka 47, då LRFs kommungrupper genomför aktiviteter runt om i hela landet.

Rundturen började med att Lisa Nes och Markus Levander som driver Böle Potatis & Kött fick presentera företaget och berätta om sina investeringar, företagets utveckling samt historia. Från att småskaligt sälja potatis till privatpersoner från bil, till att sälja till stora livsmedelsbutiker i hela länet. Paret visade sin optiska sorteringsanläggning som läser av och sorterar potatisen maskinellt där all spillpotatis som inte kan användas till livsmedel blir djurfoder. Företaget har ett föredömligt hållbarhetstänk och allt tas tillvara för att få en så hållbar produktion som möjligt.

Lisa Nes och Markus Levander som driver Böle Potatis & Kött.

Med på besöket var Jessica Lindberg och Beatrice Ramnerö från Gröna Näringar, Piteå kommuns nya kommunalråd Patric Lundström, nya kommunchefen Andreas Lind samt näringslivschefen Nicklas Larsson som också är relativt ny.

–  Det var jätteintressant att lyssna på hur Böle Potatis & Kött har utvecklats till ett större företag över tid och vilket viktigt arbete landsbygdsföretagen gör. De skapar både livsmedel, produkter och arbetstillfällen. Piteå behöver alla landsbygdsföretag, både små och stora, för att växa och bli en attraktiv kommun att besöka och bosätta sig i, säger Nicklas Larsson, näringslivschef på Piteå kommun.

Nicklas Larsson, näringslivschef  Piteå kommun, Nina Olovsson, Jenny Bucht och Josefin Lundberg LRFs kommungrupp Piteå.

46 000 invånare kommer behöva mat
Syftet med studiebesöket var att sätta lantbruket högre upp på Piteå kommuns agenda och att knyta kontakt med de tjänstemän som är nya på sina poster. LRFs kommungrupp berättade om de tuffa ekonomiska utmaningar som lantbruksföretagen står inför samt berörde vikten av god myndighetsutövning samt livsmedelsupphandlingen. Både äldre och nya kartor från lantmäteriet jämfördes för att visa de stora förändringar och bebyggelser som skett i kommunens landskap genom tiderna.

–  Piteå kommuns mål till 2030 är 46 000 invånare och vi poängterade att alla de behöver äta också. Att bygga bort mer åkermark är inte ett alternativ. Vi fick även möjlighet att berätta om våra förutsättningar och hur pressade våra näringar är i dagsläget, berättar Josefin Lundberg, LRF Piteå kommungrupp. 

Josefin Lundberg är själv fårbonde och driver företaget Eufåria i Svensbyn utanför Piteå.

De ekonomiska förutsättningarna är ett stort bekymmer för lantbruksföretagen idag och på studiebesöket i Böle diskuterades bland annat EU-stödet och gödselpriserna på den globala marknaden.

– Som kommun är det lätt att vi hamnar som delfinansiär i mindre projekt och möten och då är det lätt hänt att vi missar de större besluten som kan bli stora hinder för lantbruksföretagen. Vi måste bli bättre på att ringa in hindren och arbeta mer med dom, berättar Nicklas Larsson.

Kommunala tjänstemän, projektgruppen för Gröna Näringar och LRFs kommungrupp i Piteå på plats i Böle.

Gröna Näringar får mer påverkan i näringslivet
Piteå kommun och region Norrbottens projekt Gröna Näringar som startades 2018 förlängdes i år till årsskiftet 2023-2024. Projektets huvudsakliga mål är att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft och ställning i hela Norrbotten. Piteå kommun har nu bestämt att lyfta in projektgruppen i Näringslivsavdelningen på kommunförvaltningens verksamhet. Det gör att frågorna ingår i kommunens övergripande näringslivsutveckling och processer, vilket gör att ökade synergier med andra insatser kan möjliggöras.

–  Det känns bra att våra gröna näringar får vara med och påverka mer. Piteå är den kommun med flest jordbruk i Norrbotten. Våra gröna näringar behöver mer inflytande och det är viktigt att vi får känna att vi också är en del av kommunen, säger Josefin Lundberg.