– Jag får många samtal från uppgivna, trötta och ganska arga bönder. De har känslan att makthavarna inte förstår det akuta läget, att man faktiskt inte kommer att sakna kon förrän båset är tomt, sade Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande. Samtidigt menade hon att lidandet i Ukraina naturligtvis är det mest tragiska som händer nu.
– Men mitt i detta hemska så visar människor där sådan urstyrka, och i det bombade landskapet både försvarar man sig och förbereder sig för vårbruk, fast beslutsamma att producera mat till sitt folk.

"Regeringen måste agera"
Även i Sverige måste vi ha beredskap i det säkerhetspolitiskt allvarliga läget. Jenny Karlsson underströk att det nu är viktigt att regeringen agerar för att rädda kvar det svenska lantbruket.
– Vi må ha en bra produktion i landet, men vi producerar bara hälften av vad vi äter och den andra hälften är vi beroende av att importen fungerar för att få. Det politikerna nu behöver göra är att verkligen tänka genom så det man gör för att rädda jordbruket inte blir halvbra utan skitbra.Kapten Maria Einarsson

Gäster från militären
På temat logistik och förnödenhetsförsörjning för Försvarsmakten talade Mikael Hjulbäck, major och Maria Einarsson, kapten, Norra militärregionen, som var gäster på stämman. De framhöll bland annat att de önskar att Försvarsmakten upphandlar mer lokalt, för att korta transporterna och vara närmare de soldater som kan behöva mat. Budskapet har skickats högre upp i organisationen för översyn av avtal.


Torgny Hardselius, ordförande Norra Skog och ombud på regonstämman för Piteå LRF-avdelning

Två motioner till riksförbundsstämman
Regionstämman beslutade skicka två motioner till riksförbundsstämman. Den ena handlar om att LRF ska verka för att den klimatnytta som växande och brukad skog ger ska ingå i EUs handel med utsläppsrätter. Detta skulle ge skogsägare en ersättning för det klimatarbete som görs i skogsbruket. Den andra motionen handlade om att LRF ska stå upp för den enskilda fiskerätten i hav och älvar som ingår i fastigheter, men som alltmer urholkats av olika myndighetsbeslut. Läs mer!

Ny ledamot i regionstyrelsen
Lisa Nilsson
(bilden ovan), Karungi, valdes in som ny ledamot i regionstyrelsen vid LRF Norrbottens regionstämma på torsdagen. Hon ersätter Lars Eriksson, Hundsjö, som avsagt sig omval. Sven Danells, Nikkala, mandattid gick ut i år, och han omvaldes på två år. Övriga i styrelsen som har ett år kvar av sin mandattid är: Jenny Karlsson, Granån, Rolf Hjärtberg, Lovikka, Josefin Lundberg, Svensbyn samt Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk. Jenny Karlsson fick förnyat förtroende som ordförande för LRF Norrbotten.


Viktor Boman, Klöverbergsgården, flankeras av Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande och Kai Soini, kontorschef Swedbank.

Årets gröna företagarpris
Under dagen delades även Årets gröna företagarpris ut till äggproducenten Klöverbergsgården. Bakom priset på 10 000 kronor står LRF Norrbotten och Swedbank. LRFs hedersutmärkelse, Silvernålen, gick till Lars Eriksson, Hundsjö och Ann-Mari Andersson, Stora Lappträsk. Silvernålen ges till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och osjälviskt arbete i LRFs tjänst och därigenom gagnat de gröna näringarna. Regionstämman samlade även in pengar till Röda Korset och We Effect.

Lars Eriksson

Ann-Mari Andersson