Matproduktionen i Örebro län ska fördubblas och matkassar liksom tallrikar ska fyllas med mer svensk och lokalproducerad mat. Det är riksdag och regering överens om. Beslut är fattade och nu ska politik bli verklighet på regional och lokal nivå. I måndags hade nyckelaktörer samlats till en workshop på Älvtomtagatan i Örebro.

Cilla Krantz som är verksamhetsledare för Agro Sörmland summerade framgångsfaktorerna från den närliggande regionen. Ska livsmedelsstrategin lyfta ska alla branscher vara representerade i arbetet. Man måste hitta samverkansformer som skapar energi och kreativitet.

Jordbruk och livsmedel är världens viktigaste bransch, påminde Per Frankelius från Linköpings universitet som gav ett nationellt fokus med en internationell utblick. Vi har kanske ett av världens mest hållbara jordbruk med en djuromsorg i framkant. Men vi behöver bli duktigare på samarbete och sätta maten i ett sammanhang.

- Det känns bra att arbeta i en framtidsbransch, konstaterade Johan Linderkers, mjölkbonde från Nora.

Mat behöver alla, tre gånger per dag, alla dagar i veckan, tillade han.

Projektledare Johan Hedström ser spännande utmaningar framför sig – att få en regional bransch att samverka och tänka i nya banor. Kompetens-, attraktions- och konkurrenskraften ska stärkas.

- Tillsammans ska vi arbeta fram en kultur som gör att konsumenten, privata som offentliga, väljer att köpa det lokalproducerade, menade han.

Text: Carl Selling