Bara i Örebro län kommer 305 lantbruksföretagare att gå i pension under de närmaste fem åren. Till detta ska vi lägga de lantbrukare som inte är medlemmar i LRF plus andra yrkeskategorier inom näringen. Totalt kan det alltså handla om ett utbildningsbehov för upp emot 500 personer inom primärproduktionen bara i Örebro län. 500 arbetstillfällen, med andra ord.

Örebro kommun överväger att lägga ner den enda naturbruksutbildningen i länet. Det är märkligt när skogsbruk och lantbruk är en framtidsbransch med hög efterfrågan på arbetskraft, som redan står i regionens och länsstyrelsens strategiska planer.

Försvinner utbildningen, och möjligheten till kompetensförsörjning, drabbas inte bara lant- och skogsbruket utan även livsmedelssektorn som helhet. Ett dråpslag mot Det gröna näringslivet. Utan någon form av naturbruksutbildning riskerar en hel bransch att förlora möjligheten till utveckling.

– Här måste regionens politiker ta ett ansvar och inte acceptera att Örebro blir en vit fläck på den svenska utbildningskartan. Driftsform eller huvudmannaskap har vi inga synpunkter på. Det kan vara en branschaktör, ett studieförbund, en privat utbildningsspecialist eller en region. Men vårt län kan inte spela bort den långsiktiga kompetensförsörjningen för en hel framtidsbransch, säger Per Willén, regionordförande LRF Örebro.

När vi synar statistik och siffror visar det sig att naturbruksutbildningar är betydligt mer populära bland ungdomar än utbildningar inom hotell- och turismprogrammet, restaurang- och livsmedelsutbildningen eller VVS och fastighet. Söktrycket till naturbruksutbildningar under 2018 ökade med 32 procent jämfört med föregående år.