Det tar tid att ställa om produktionen. Och innan bonden kan investera måste det gå att räkna hem kalkylen och finnas en långsiktighet i arbetet med Härodlat, Från trakten, Nära affärer eller Lokalproducerat.

– Under flera år har vi, genom vårt samarbete, bidragit till folkhälsan, sett till att matproduktionen ökat och att det blivit mer svenskproducerad mat på borden, summerar, Per Strömberg, vd ICA-gruppen.

Byter importerat mot svensk råvara
Mest stolt är han över att ICA-gruppen bytt ut importerade råvaror till svenska, det som kallas konvertering. Av egna varumärken inom chark var tidigare 55 procent gjorda på svensk råvara. Numera är det uppe i 95 procent. Av allt kött som säljs i butik hävdar han att 90 procent är från svenska gårdar.

– Våra pannkakor är till hundra procent svenska idag. Och vi har börjat resan när det gäller osten. Här har vi gått från att var fjärde såld ost var svensk till att ha passerat var tredje. Vi vill fortsätta på detta spår och ger oss nu på Frukt och grönt. Här ska vi också konvertera så mycket det bara går, menar Strömberg som påpekar att det blir stora volymer.

Handlar om stora volymer
När ICA analyserat trender och spanat i framtidens konsumtionsmönster ser de en ökad vego-trend, där obalansen är enorm. Här söker livsmedelsindustrin efter ”gröna” proteiner, som dessutom är odlade på svenska åkrar. Så medskicket från huvudkontoret i Solna till landets bönder är att odla mer baljväxter av olika sorter.

– Det finns inga svenska ingredienser att tillgå. Vi ser stora möjligheter när efterfrågan ökade med 44 procent under förra året. Då snackar vi om många ton. Och sett till världsläget och den osäkerhet som råder är det bra om vi kan öka självförsörjningsgraden över hela linjen, menade Cecilia Danneke, kategoriområdeschef Vego, ICA-gruppen.