Med anledning av Coronaviruset håller LRF Örebro årets stämma digitalt. Vi vill fortfarande ge dig som är medlem möjlighet att delta på regionstämman som åhörare. Det innebär att du får vara med och lyssna på diskussionerna och besluten, men att du inte har yttranderätt eller rösträtt. Yttranderätt och rösträtt har valda och registrerade fullmäktige från respektive lokalavdelning. 

Inloggning/incheckning mellan kl 17.00 -18.00

Med start klockan 17.00 går det att koppla upp sig mot regionstämman. Klockan 18 öppnar stämman.

Så anmäler du dig

För att delta i lyssnarläge skickar du en e-post till Carl Selling, carl.selling@lrf.se, för att få information om hur du kopplar upp dig. 

Handlingarna finns på webben

Stämmans handlingar hittar du HÄR.