Regionstämman med LRF Örebro den 17 mars kommer att hållas digitalt. Det blir alltså inte något fysiskt möte på Kvinnerstaskolan, som det tidigare kallats till. 

- På förekommen anledning måste vi ta det här på allvar. Vi tycker det är angeläget att genomföra stämman och snickrar på att hitta en digital lösning till tisdag kväll. Vi återkommer med detaljerad information, säger Per Willén regionordförande för LRF Örebro. 

Vi uppmanar dig som är vald fullmäktige att vara uppmärksam på vidare information om stämman via e-post, sms och hemsidan.