Bakom HKScans tydliga satsning ligger en starkt ökad efterfrågan på lamm och fortsatt goda nivåer för nötköttsprodukter. Den svenska marknaden för griskött utvecklar sig också väl.

Samhällsdebatten och trenden märks. Konsumtionen av kött har minskat något. Men det är framförallt importerade detaljer som konsumenterna väljer bort. Det svenska klarar sig bra.

– Lammet är viktigt för oss. Det är en uttalad satsning vi gör. Här är den svenska självförsörjningsgraden låg och vi ser att konsumenterna fått upp ögonen för det svenska lammet. Så nu vill vi bara kunna försäkra oss om långsiktiga och stabila leveranser, inköpsdirektör Magnus Lindholm på HKScan.

Södra Sverige är ett viktigt område för HKScans. De kommer fortsatt vara en stark aktör i regionen. För djurproducenterna blir det en fördel, eftersom det blir konkurrens vid inköp av slaktdjur.

– Vi satsar hårt och målmedvetet på strategin ”Från gård till gaffel” där vi sätter konsumenten i fokus. Genom att leda värdekedja i den riktningen kan vi garantera hållbart producerat, högkvalitativ och hälsosamma köttdetaljer, säger Magnus.

Han är tacksam för det stöd och engagemang som finns hos uppfödarna. En nöt- och lammaffär är många gånger långsiktig och när efterfrågan ökar hos kunderna behövs ett nära samarbete mellan handeln, slakterier och uppfödare.