Vad kan man som djurägare göra vid angrepp?

Vid angrepp, skrämda djur eller närgångna vargar, ring Länsstyrelsens journummer 010-223 55 45. De har en akutgrupp med besiktningsmän som kommer ut och hjälper till med omhändertagande av rivna och skadade djur samt akuta åtgärder för att förhindra nytt angrepp i närtid. Här rapporterar du även om du nyttjat §28. Länsstyrelsen har även tillgång till spårhund som kan kvalitetssäkra varg vid skrämda djur om man anmäler snabbt. Nu när det nyligen varit ett angepp är det viktigt att alla hjälps åt att rapportera händelser. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Rapportera observationer och dokumentera

Rapportera observationer till http://rovbase.se/. Där kan du själv också se var observationer gjorts. Ju fler som rapporterar desto bättre information.

Berätta för varandra i området om synobservationer eller skrämda djur, fota/filma om du kan, det kan vara av stor vikt om du eller någon kollega behöver ansöka om skyddsjakt. För dagbok om du har vargen i din närhet eller får angrepp.
Har du produktionsplatsnummer, anmäl dig till Länsstyrelsens sms-tjänst Rovdjursalert så får du sms om det sker angrepp nära dig.

Möte planeras i området

Troligtvis blir det ett möte i närområdet där angeppet varit, för att diskutera oron för boende och djurhållare. Håll utkik efter mer information via mejl och lrf.se/ostergotland.

Vad kan LRF Östergötland göra?

  • Bidra till information och vara en länk mellan medlemmar och Länsstyrelsen
  • Stötta med mediakontakter så att den drabbade djurägaren inte behöver stå i fokus
  • LRFs omsorgsgrupp
  • Lokalavdelningen som nätverk är ofta ett betydelsefullt stöd
  • LRF Östergötland är aktiva i påverkansarbetet för att ge så bra förutsättningar som möjligt inom de ramar som finns i länet. På riksnivå pågår löpande arbete att påverka i rovdjurspolitiken för att samhället ska ta full ansvar för rovdjuren.
  • Det finns en skyddsjaktsansökan inskickad till länsstyrelsen sedan vargangrepp i våras. LRF följer hanteringen av ansökan.

Stängsel, vad gäller?

Ett bra stängsel räcker långt. Vill du ha rovdjursavvisande stängsel kan du ansöka om det hos Länsstyrelsen och i mån av medel få bidrag. Men i övrigt gäller "normala stängselregler" efter Jordbruksverkets föreskrifter.

SJVFS 2010:15 1 kap 32 § (del av)
Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på ett sådant sätt att djur som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte skadas. Stängseltrådar och stängselnät ska vara väl sträckta.

Vad tycker LRF?

Ur rovdjurspolicynRovdjursförvaltningen måste vara långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Rovdjurstrycket får inte i någon del av landet vara så högt att tamdjurshållning påtagligt försvåras eller omöjliggörs. Rovdjursförekomst som leder till skada och skaderisk kan inte anses som normal affärsrisk. De kostnader som skador och förebyggande av skador medför, skall fullt ut bekostas av staten. Det är inte enskilda personer och näringar som skall bekosta allmänhetens och statens ambitioner i förvaltningen av rovdjuren.