- Det var en positiv anda över mötet, berättar Jakob Andersson som är LRFs kommungruppsordförande i Motala.

Han uppskattar initiativet och känner att kommungruppens arbete att skapa relationer med politikerna i Motala börjar ge resultat.

- Det är fantastiskt bra när vi är en naturlig part att ta kontakt med.

Eva Sandström och Ola Schwartz började med att presentera företaget och hur gårdsbutiken växt fram (http://www.grepstad.se/). Under tiden bjöds gästerna på te och smörgås.

Jakob Andersson redogjorde för att årets skörd är god, men att priserna då sjunker. Utbud och efterfrågan. Förra året var prisnivåerna högre när skördarna var låga. Krisen, som förra årets torka var för många lantbrukare, förde trots allt med sig något positivt - att svenskproducerad mat och Sveriges låga försörjningsgrad hamnade i fokus i samhällsdebatten.

- En hungrig befolkning är farligare än vapen. Det finns inga lager idag mer än det som rullar i lastbilar på våra vägar. Sverige behöver öka beredskapen både vad gäller mat och insatsvaror som drivmedel, säger Jakob.

LUF, Liberala Ungdomspartiet, har haft ett kritiskt utspel om EU-stöden till lantbruket i tidningen Land Lantbruk.

- Vi hade en bra diskussion med anledning av LUF:s artikel och pratade en god stund om vad stöden är till för. Vi enades om att stöden till jordbruket är viktiga för att alla ska ha råd att äta sig mätta. EU-stöden växlas upp i våra företag, men är ett konsumentstöd så att mat inte blir en klassfråga.

Som lantbrukets två största utmaningar lyftes väder och okunniga politiker fram.

- Kunskap och insikter om hur en så viktig bransch som matproduktion fungerar är grunden för kloka politiska beslut. Vi behöver politiker som står upp för svenskt jord- och skogsbruk.

Intresset från politikerna var stort och det blev bra samtal.

- Jag har en bra känsla att det finns politiker som kommer ta lantbrukets frågor vidare, avslutar Jakob Andersson.