Till marknadsträffen på Vreta hade över 15 intresserade mött upp. Här presenterades en ny satsning – Naturbeteskoordinatorsom ska se till att det finns kunder i ena änden och naturbetsdjur i den andra.

– Det kändes jättepositivt. Nu har vi en bra grund att utgå från och kan börja rekrytera fler gårdar, sa Naturbeteskoordinator Marcus Pettersson när han summerade eftermiddagens diskussioner. 

Projektet kommer att samarbeta med Norrköpingsföretaget Charkman som redan har profilerat sig på östgötskt kött under varumärket Östgöta Gris. De har avtal med flera offentliga kunder och butiker, som nu även vill utveckla det östgötska Naturbetesköttet på den lokala marknaden. Efter årsskiftet drar verksamheten igång.