Inte mindre än 40 personer hade sökt sig ut till gårdsplanen på Nybyggets GårdBankekind när det var dags att utse Årets nötköttsföretagare i Östergötland 2019 vid lunchtid.  

Priset delas ut av Sofia Persson, ledamot i LRFs regionstyrelse Östergötland och Gustaf Sturesson ordförande i Östra Nötköttsproducenterna. Linnea Borgenvall från Gård & Djurhälsan, medverkar också vid ceremonin. Till lunchen bjuds det på hamburgare. 

– Magnus och Karin är goda förebilder för andra uppfödare, betonade Sofia Persson som bjöd på ett personligt tal där hon lyfte fram lantbrukarparets ambitiösa arbetssätt med noggrann planering och uppföljning av de uppsatta målen. 

På Nybyggets Gård bedrivs sedan 2013 nötköttsproduktion, främst i form av mjölkrastjurar. Även några dikor finns för att sköta gårdens beten. Produktionen drivs målmedvetet med allt från tillväxtmål till antal arbetade minuter per djur och dag, som följs upp från insättning till slakt. 

Grunden för ett långsiktigt och lönsamt företagande är planering och uppföljning. Målen följs ingående upp med resultat och åtgärder, vilket har gett en positiv resultatutveckling. 

Magnus bidrar också med sina erfarenheter genom att delta i flertalet erfa-grupper.