- Långa perioder av torka, plötsliga skyfall och varmare temperaturer är förmodligen något vi får se mer av. Vi diskuterade vilka verktyg som finns för att anpassa jord- och skogsbruket till det förändrade klimatet, berättar Sven-Inge Andersson som är LRF-ordförande i Valdemarsvik.

Klimatkvällen var välbesökt. Drygt 100 personer kom till Folkets hus den 20 november för att lyssna till talarna Magnus Mateo Edström, samordnare klimatanpassning på Länsstyrelsen i Östergötland, Södras medlemschef Gustav Tibblin och LRFs regionordförande Peter Borring.

- Föredragen lyfte fram att det är viktigt att ta i klimatfrågan redan nu och planera för klimatförändringarna inom jord-och skogsbruket. Det kan handla om dränering och möjligheter att ta hand om nederbörd till bevattning i torrperioder. Det kan också vara att tänka i nya banor vad gäller val av grödor på åkrar och plantsorter i skogen. Med varmare klimat får vi troligtvis nya skadeinsekter, och hur hanterar vi dem?, säger Sven-Inge Andersson.