LRF kräver en mer modern minerallagstiftning, men den politiska viljan har hittills saknats. Nyligen sände Uppdrag Granskning programmet ”Jakten på mineralerna” med frågan ”Vem är villig att betala priset för en ny gruvboom i Sverige?”.

– Ett bra och åskådliggörande program som satte ögat på ett systemfel. En aningslös lagstiftare som ger grönt ljus till internationella storbolagen att ägna sig åt rovdrift i vårt land, på vår mark, säger Patrik Erixon från Kroxeryd Gård, Ödeshög.

Dricksvatten för många kommuner
Han har riktat ljuset på Norra Kärr, ett naturskönt område, inte långt från Vättern, mellan Ödeshög och Gränna. Det ligger mitt i ett natura 2000-område granne med en av Sveriges viktigaste vatten som ger dricksvatten åt närmare 300 000 invånare. Här finns sällsynta arter och ett ovärderligt ekosystem.

– Det vilar ett stort ansvar på kommuner och länsstyrelser att agera i frågan. Här saknas kompetens och insikt. Konsekvenserna av en gruvbrytning på Norra kärr har inte ens analyserats. Detta visar på ett systemfel, menar Patrik Erixon.

Företag som letar mineraler gör detta utan hänsyn till lantbruk eller verksamhet som redan finns på platsen. Markägare som berörs känner sig överkörda utan rättigheter, knappt ens till översta jordlagret. Matproduktion och generationsbrukade gårdar står i konflikt med  mineralbrytning.

Lagstiftning och regleringsbrev
– Detta måste ändras. På både regional och riksnivå arbetar LRF nu hårdare med frågeställningar kopplade till dagens minerallagstiftning, skriver Peter Borring och Anders Friberg, regionordförande LRF Östergötland och Jönköping tillsammans med Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF och övriga regionordförande i ett gemensamt upprop.

De kommer att öka trycket i kontakter med länsstyrelser och ansvariga politiker inom regering och riksdag för att driva krav på en förändrad lagstiftning.

I en aktuell debattartikel påpekar Carl Hermelin, Aneby att regeringen genom bättre formulerade regleringsbrev till myndigheter ”kan skapa en utveckling som bättre svarar mot god hushållning och sansade behov” där berördas markägares ges rätt till insyn och påverkan.

Se gärna Uppdrag Granskning och Jakten på mineralerna

Läs gärna Dagens Nyheter - åsikt, om regleringsbrev och minerallagen.

Mer om Norra Kärr läser du på våra sidor om Norra Kärr